Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Opublikowano: wtorek, 20, wrzesień 2016 09:58

Dokumenty związane z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Daleszyce

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Daleszyce do roku 2020


Uchwała nr XXIII/66/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Daleszyce do 2020 r.


Pismo dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daleszyce przyjętego uchwałą nr XXIII/66/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2016 roku