Aktualności PAP Samorząd

Konkurs "Nakręcamy się na zmiany"

Swietokrzyskie xRegionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficzno – filmowym „Nakręcamy się na zmiany”. Termin nadsyłania prac upływa 11 kwietnia br. Partnerem przedsięwzięcia, któremu patronuje marszałek Adam Jarubas, jest Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Uczestnicy konkursu powinni zgłaszać prace, które będą ukazywały zmiany, jakie zachodzą w ciele człowieka, zarówno w ciągu całego życia – od momentu poczęcia do późnej starości jak i te, które zachodzą w krótkim czasie np. podczas wykonywania codziennych czynności.

Celem konkursu jest umożliwienie twórczego wypowiedzenia się i pobudzania potrzeby zdobywania wiedzy. Tematyka konkursu poszerza horyzonty myślowe oraz kierunkuje zainteresowania młodych ludzi na nauki biologiczne, a także próby własnej interpretacji postrzegania człowieka i zmian, jakie zachodzą w jego ciele w trakcie całego życia. Prace konkursowe mogą mieć formę filmu lub prezentacji multimedialnej. Mogą być pracą indywidualną bądź zespołową.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać na adres:
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Podzamcze 45
26-060 Chęciny
z dopiskiem: Konkurs „Nakręcamy się na zmiany” lub dostarczyć osobiście pod ten sam adres.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w maju 2014 roku.
Termin gali finałowej zostanie podany na stronie internetowej organizatora (www.rcnt.pl).

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego