Aktualności PAP Samorząd

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Zima - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje!

W związku z nadchodzącymi niskimi temperaturami oraz intensywnymi opadami śniegu zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Daleszyce o szczególne zwracanie uwagi w tych dniach na osoby: samotne, starsze, bezdomne - również te pod wpływem alkoholu.

Informujemy,że w przypadku zauważenia takich osób należy niezwłocznie powiadomić :

 

1.MGOPS Daleszyce – 041 307 24 78
2.Komisariat Policji – 041 307 20 77

 

Nadmieniamy,że na terenie gminy funkcjonuje całodobowe Schronisko dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w miejscowości Komórki 91 – tel. 041 260 71 04; 600 796 001.

 


 

Podsumowano działalność Ośrodka Mediacji Rodzinnych w Daleszycach

Przyjazna atmosfera w placówce, liczna grupa przeszkolonych mediatorów, wiele rozwiązanych sporów i ogromne zainteresowanie Ośrodkiem Mediacji świadczą o jego sukcesie – w grudniu podsumowano działalność pierwszego i jedynego w regionie świętokrzyskim miejsca, gdzie można otrzymać pomoc wyszkolonej kadry w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Ciepła, niemal domowa atmosfera w Ośrodku Mediacji Rodzinnych w Daleszycach zobowiązuje, dlatego też spotkanie podsumowujące miało swobodny charakter luźnej dyskusji, wyciągania wniosków oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Odbyło się 28 grudnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach w formie wspólnego śniadania osób zaangażowanych w projekt. Do jednego stołu zasiedli świeżo przeszkoleni, lokalni mediatorzy oraz: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renata Segiecińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z sąsiedniej gminy Morawica Kazimiera Szałas oraz doktor Paulina Forma, która współpracowała z MGOPS w Daleszycach przy realizacji projektu.

- Należy szczególnie docenić kreatywność, otwartość i zaangażowanie pani kierownik i pracowników daleszyckiego ośrodka pomocy społecznej oraz wszystkich osób uczestniczących w projekcie. Szesnaście doskonale przygotowanych mediatorów stanowi ogromną wartość i potencjał przedsięwzięcia – mówiła dr Paulina Forma. – Rozmowy z osobami skonfliktowanymi odbyły się w specjalnie przygotowanym pokoju z dobrze przemyślanym wyposażeniem, które stwarza domowy, przyjazny klimat, służący rozwiązywaniu sporów i szukaniu wyjść z trudnych sytuacji – podkreślała doktor.

Dotychczas z pomocy ośrodka skorzystało 30 mieszkańców gminy. Oficjalne zakończenie projektu odbyło się na początku grudnia. Osiem rodzin, beneficjentów MGOPS objętych pomocą asystenta rodziny udało się na dwudniową sesję terapeutyczną o charakterze reintegrującym rodziny i związki partnerskie. Miejscem zakwaterowania oraz prowadzonych zajęć był hotel „Uroczysko” w Cedzynie.

Warto dodać, że daleszycki Ośrodek Mediacji powstał w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na jego działalność MGOPS pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości blisko 40 tys. złotych. Co ważne, instytucje takie jak sądy, czy zakład karny wyrażają chęć nawiązania ścisłej współpracy z ośrodkiem. Świadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu i deficycie na tego typu usługi.

PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK PROWADZENIA MEDIACJI


 


mgops
Diagnoza - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie


 


Otwarcie ośrodka Mediacji Rodzinnych

4 listopada, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Mediacji Rodzinnych. To pierwsza tego typu placówka w województwie świętokrzyskim, w której skonfliktowane strony będą mogły usiąść przy jednym stole i z pomocą niezależnego mediatora szukać rozwiązania problemu. Pierwsze mediacje odbędą się już we wtorek, 8 listopada.

Przecięcia wstęgi dokonali: Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach Mariusz Broda, Starosta Kielecki Michał Godowski, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Dziadowicz, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach Renata Segiecińska, mediator dr Błażej Pasiuta oraz pracownik UJK dr Paulina Forma.

Podczas uroczystości otwarcia, której przewodniczyła kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Segiecińska, przedstawiona została także diagnoza, na której oparty został projekt utworzenia Ośrodka, potwierdzająca potrzebę jego powstania. Lokalnym mediatorom wręczono zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznego szkolenia, a po skończonej inauguracji i poświeceniu placówki, zebrani goście mieli okazję zobaczyć pokój mediacyjny, wyposażony w sposób sprzyjający swobodnym rozmowom, oddający domowy i kameralny klimat.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach pozyskał na stworzenie Ośrodka prawie 40 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy specjalisty. Osoby zainteresowane, proszone są o umówienie się na spotkanie z mediatorem, zapisy pod numerem telefonu: 41 30-72-478 wew. 22.

 


 Dzień Pracownika Socjalnego

Wszystkim Pracownikom Socjalnym z okazji ich święta składamy gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi.
Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.

Wyrazy uznania i podziękowanie za wsparcie tych, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych problemów i trudności oraz wymagają pomocy w pokonywaniu barier wykluczenia społecznego, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.


Koncert małych artystów, kwiaty, gratulacje i podziękowania – w Daleszycach po raz pierwszy uroczyście obchodzono święto pracowników socjalnych. Uroczystość odbyła się w miniony piątek (25 listopada) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach.

O randze Dnia Pracownika Socjalnego świadczy fakt, że święto zostało sformalizowane poprzez wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej zapisu, iż „dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego”. To wyjątkowa okoliczność dla wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych wykonujących niezwykle odpowiedzialny zawód o charakterze pomocowym, którego główną wartość stanowi godność osoby ludzkiej.

Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński wraz z Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renatą Segiecińską złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. - Bardzo cenię wykonywaną przez pracowników socjalnych pracę, która jest trudna i wymagająca. Żeby móc mądrze pomagać, trzeba dostrzec człowieka wraz z jego problemami trzymając się jednocześnie obowiązujących przepisów i norm, co nie jest łatwe. Ten zawód, to ogromna odpowiedzialność – mówił Burmistrz Dariusz Meresiński.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego były doskonałą okazją do uhonorowania trudu wkładanego w wykonywanie tej ważnej roli społecznej. W dowód podziękowania za pracę na rzecz potrzebujących pomocy mieszkańców gminy, Burmistrz wręczył pracownikom MGOPS w Daleszycach listy gratulacyjne i róże. Były także podziękowania od pracowników MGOPS dla tych, którzy ofiarowują im wsparcie w ich codziennej pracy. Symboliczne serca otrzymali m.in.: Burmistrz Dariusz Meresiński, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Komisariat Policji w Daleszycach oraz pielęgniarki – Teresa Olejarczyk pielęgniarka środowiskowa z Przychodni w Daleszycach NZOZ „Centrum” za pomoc w interwencjach w miejscu zamieszkania podopiecznych MGOPS i Katarzyna Baran z Przychodni dla Rodziny Galus w Sukowie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Po części oficjalnej spotkania przyszedł czas na część artystyczną. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił znany i lubiany kielecki zespół „Małe Skrzypeczki” pod kierownictwem Marii Ludmiły Wieleńskiej. Koncert poprowadził Arkadiusz Szostak reżyser z Wojewódzkiego Domu Kultury. Mali artyści zaczarowali klimat tego ważnego wydarzenia.

W uroczystych obchodach pracownikom socjalnym towarzyszyli współpracujący z nimi na co dzień przedstawiciele jednostek: Policji, Służby Zdrowia, Szkół, Nadleśnictwa, członkowie Gminnego Zespołu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecni byli także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Kielcach oraz Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają mieszkańcy gminy Daleszyce.

Po części artystycznej goście udali się na poczęstunek, by wspólnie spędzić czas w przyjaznej atmosferze, która sprzyjała wymianie informacji i doświadczeń.

 


 

 Życzenia Świąteczne od Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgops-zyczeniaDzisiaj jest: 24 marca 2017 Imieniny: Gabriel, Marek, Gabor

odpady2013

ZIT KOF

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
500+ Informacje, wnioski

500

 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

Gimnazjum logo

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Statystyki odwiedzin

10719838