Aktualności PAP Samorząd

Planowane inwestycje w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE

Zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców z terenu gminy Daleszyce o przekazanie informacji dotyczącej planowanych inwestycji związanych z obszarem efektywności energetycznej oraz OZE.

Prosimy o udzielenie informacji w formie pisemnej do dnia 24.04.2017 r. o planowanych inwestycjach z wyszczególnieniem lokalizacji, zakresu pracy (krótki opis), szacowane inwestycje (należy podać rok/lata) oraz osobę do kontaktu w sprawie przedmiotowej inwestycji (imię, nazwisko, dane kontaktowe – telefon, e-mail).

Informacja ta jest niezbędna Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w celu określenia potrzeb finansowych dla zrealizowania koniecznych dla rozwoju regionu przedsięwzięć dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej i pozyskania energii z instalacji OZE, w tym zabezpieczenia środków krajowych w funduszach celowych (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach).

W związku z powyższym WFOŚiGW planuje w miesiącu kwietniu br. zorganizować konferencję z udziałem władz NFOŚiGW, które będzie dedykowane inwestorom planującym realizację inwestycji w obszarze ochrony atmosfery przy wsparciu środków UE i NFOŚiGW.

Osoba do kontaktu: Karolina Kwiatek tel. 41 317-16-94 wew. 104.


Dzisiaj jest: 24 marca 2017 Imieniny: Gabriel, Marek, Gabor

odpady2013

ZIT KOF

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
500+ Informacje, wnioski

500

 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

Gimnazjum logo

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Statystyki odwiedzin

10719847