Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej za nami

Opublikowano: czwartek, 16, marzec 2017 12:26

23 uczniów stanęło do rywalizacji w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegającego pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej zorganizowano w celu popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości zasad przeciwpożarowych i procedur postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje gminne tegorocznego turnieju odbyły się 15 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Daleszyce. Uczestnicy reprezentowali szkoły t.j.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, Szkoła Podstawowa w Mójczy, Szkoła Podstawowa w Niestachowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Szkoła Podstawowa w Słopcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu, Szkoła Podstawowa w Borkowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Zarząd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Konkurs rozpoczęto powitaniem gości oraz uczestników przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Mariusza Porębskiego, Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach Szczepana Furmanka oraz Kamila Smelcerza Członka Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem turnieju, po czym przystąpili do rozwiązywania testu składającego się z 20 zamkniętych zadań z tematyki pożarniczej. Finaliści z tą samą liczbą punktów musieli zmierzyć się w dogrywce, w której na pytania odpowiadali ustnie. Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: mł. bryg. Piotr Witoń z PSP w Kielcach, mł. bryg. Rafał Wójcik z PSP w Kielcach oraz Szczepan Furmanek – Komendant Gminny Związku OSP RP w Daleszycach.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz dogrywkach ustnych komisja ustaliła następującą kolejność miejsc:

w kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce - Piotr Cudzik z ZSP w Daleszycach,
II miejsce – Karolina Powałek z ZSP w Daleszycach,
III miejsce – Bartosz Nosek z SP w Mójczy.

w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Piotr Kapuściński z Gimnazjum w Daleszycach,
II miejsce – Bartosz Piwoński z Gimnazjum w Daleszycach,
III miejsce – Krzysztof Pulut z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sukowie.

Zwycięzcy I miejsca w obu kategoriach będą reprezentować gminę Daleszyce podczas eliminacji powiatowych. Uczestnicy turnieju otrzymali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez

Burmistrza Dariusza Meresińskiego, który na zakończenie pogratulował uczestnikom osiągniętych wyników a ich opiekunom złożył podziękowania za trud włożony w przygotowanie swoich wychowanków.