Aktualności PAP Samorząd

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach

sesja xInformuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.05.2017 r. tj. poniedziałek o godz. 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.


6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Sprawozdanie F01 spółki ZUK za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028,
c) zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce,
d) zmieniająca Uchwałę Nr VII/21/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Dziadowicz

Proponowany porządek obrad:

1.                 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                 Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.                 Przyjęcie porządku obrad.

4.                 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

5.                 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

6.                 Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7.                 Informacja Kierownika Powiatowego Oddziału ARiMR o zakresie współpracy z rolnikami wraz z informacją na temat pozyskania środków pomocowych na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

8.                 Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, Komendanta Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce.

9.                 Podjęcie uchwał w sprawie:

a)                 zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok,

b)                zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata
2017-2028,

c)                 odwołania ławnika,

d)                nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niwy,

e)                 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce.

10.      Interpelacje i zapytania.

11.      Sprawy różne.

12.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.      Zamknięcie obrad sesji.


Dzisiaj jest: 26 maja 2017 Imieniny: Filip, Paulina, Marianna

odpady2013

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
500+ Informacje, wnioski

500

 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

Gimnazjum logo

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Statystyki odwiedzin

10801922