Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu grudniu od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej

Opublikowano: piątek, 30, listopad 2018 09:43

mgopsMiejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daleszycach informuje, że w dniu 13 grudnia o godz. 16:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych czyli dla członków rodzin ,w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych. Spotkanie poprowadzi psychoterapeutka pani Joanna Woźniak. Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

W dniu 7 i 13 grudnia od godz. 15:30 odbędzie się również posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W tym miesiącu odbędą się mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie. Mediacje odbędą się w dniu 6 grudnia od godziny 13:00 w Ośrodku Mediacji (I piętro Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w budynku Gimnazjum). Zapraszamy.

MGOPS Daleszyce