Zarząd OSP Niestachów z absolutorium

Opublikowano: wtorek, 29, styczeń 2019 13:44

W miniony weekend w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Niestachowie odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 rok.

Zebranie poprowadził druh Adam Górecki z OSP Niestachów. Następnie Kazimierz Kozieł, Prezes OSP w Niestachowie przedstawił sprawozdanie z ubiegłego roku oraz podał plany jednostki na rok bieżący. Odczytano również sprawozdanie finansowe, natomiast druh Stanisław Borek przedstawił protokół komisji rewizyjnej.

Oprócz strażaków z Niestachowa, w spotkaniu udział wzięli także: bryg. Sławomir Karwat, Komendant Miejski PSP w Kielcach, Marian Piątek, Prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach, Szczepan Furmanek, Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach, Anna Kosmala, Radna Rady Powiatu Kieleckiego, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Rafał Siwonia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach oraz Jarosław Machul, Radny Rady Miejskiej w Daleszycach.

Burmistrz podziękował strażakom za akcje ratownicze i podkreślił rozwój OSP Niestachów na przestrzeni ostatnich lat. Życzył dalszego rozwoju z perspektywą dołączania do jednostki nowych członków i pozyskiwania nowego sprzętu ratowniczego.

Podczas zebrania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP Niestachów.

Mateusz Fąfara