Kolejny wniosek o dofinansowanie

Opublikowano: wtorek, 12, luty 2019 08:43

oczyszczalnia-marzyszMiasto i Gmina Daleszyce nie próżnuje. Po zeszłotygodniowym sukcesie i podpisaniu umowy na wielomilionową inwestycję związaną z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Daleszycach, miejscy urzędnicy przygotowali kolejny wniosek. Tym razem dotyczy on modernizacji oczyszczalni ścieków w Marzyszu.

Inwestycja, której całkowita wartość przekracza kwotę 1,5 mln zł jest częścią projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daleszyce. Wnioskowana kwota dofinansowania (do kwoty netto) to 1.076.303,86 zł, a całkowity koszt projektu wynosi 1.651.137,18 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Marzyszu związana będzie z przebudową systemu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), którego zadaniem jest kontrola określonych procesów fizycznych, a także wymianą urządzeń technologicznych.

Wniosek o dofinasowanie złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na przyszły rok.

Mateusz Fąfara