Aktualności PAP Samorząd

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Szanowni Państwo,

z dniem 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1318

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1318) nakłada od 1 sierpnia 2019 r. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych bez względu na ich przeznaczenie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Wpłata będzie naliczana w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmianę w odniesieniu do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, do których są już zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej), jęczmień, żyto, owies oraz gryka, tylko na cele konsumpcyjne. Od 1 sierpnia 2019 r.  przedsiębiorcy będą naliczać, pobierać i przekazywać wpłaty na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych od ww. towarów bez względu na ich przeznaczenie.

Informujemy, że zostały opublikowane trzy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. promocji produktów rolno-spożywczych:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1411/1

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1420/1

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1422/1

Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie strony  głównej KOWR http://www.kowr.gov.pl/ .

Zamieszczony baner informuje o zmianie Ustawy odsyła, użytkownika na podstronę serwisu http://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji, podając szczegółowe informacje.

Prosimy o kierowanie powyższej informacji do potencjalnie zobligowanych podmiotów, umożliwiając w ten sposób zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami do Ustawy.


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Kielcach

41 343 31 90

www.kowr.gov.pl


Dzisiaj jest: 15 października 2019 Imieniny: Jadwigi, Teresy, Brunona

utrudnienia-obwodnica

logo-wybory

odpady-nowe-konto.jpgodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11751058