Gmina Daleszyce z dofinansowaniem na przebudowę drogi

Opublikowano: wtorek, 10, wrzesień 2019 15:36

W czwartek 29 sierpnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów z samorządami tych gmin, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu województwa świętokrzyskiego. Wśród niech znalazła się gmina Daleszyce.

Umowę swoimi podpisami parafowali: ze strony samorządu województwa świętokrzyskiego – marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek zarządu Marek Jońca, natomiast ze strony gminy Daleszyce – burmistrz Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie skarbnik Jadwigi Głozowskiej.

Gmina Daleszyce otrzyma na realizację inwestycji 21 tysięcy złotych. W planach jest remont odcinka drogi w Słopcu o długości 240 metrów. – Rozumiemy potrzebę ciągłej poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej, dlatego nieustająco inwestujemy w ten obszar. Chcemy, aby drogi w gminie Daleszyce były bezpieczne i komfortowe. Każdy zewnętrzny zastrzyk gotówki, który możemy przeznaczyć na ten cel, jest na wagę złota, dlatego ciągle poszukujemy kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania. Cieszymy się, że otrzymaliśmy dofinansowanie, które pokryje do 50% kosztów przebudowy drogi w Słopcu – powiedział burmistrz Dariusz Meresiński.

Warto dodać, że pozytywną ocenę merytoryczną i formalną przeszło w sumie 74 wnioski, w tym wniosek gminy Daleszyce. Dokumenty dotyczyły zarówno budowy, odbudowy, jak i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Agnieszka Olech