Kolejny chodnik w budowie

Opublikowano: środa, 25, wrzesień 2019 11:07

Trwają prace związane z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 od Niw do Daleszyc. Roboty są już dość zaawansowane.

Budowany chodnik będzie miał 671 metrów długości i 2 metry szerokości z lokalnymi zwężeniami. Pozwoli to, na bezpieczne przemieszczanie się pieszych pomiędzy obydwoma miejscowościami. Zakres prac jest dość szeroki. Wykonawca zadania firma „ALBUD” z Oblęgorka wykonuje m.in. wspomniany chodnik, ponadto buduje ścieki przykrawężnikowe, pochodnikowe i naskarpowe, przebudowuje istniejące zjazdy, poprawia odwodnienie, umocnia rowy korytkami, a na skarpach układa betonowe ażury. Powstają również przejścia dla pieszych, ponieważ budowany ciąg pieszy będzie przechodził z jednej strony na drugą.

- Jest to kolejna inwestycja dzięki której już wkrótce znacznie poprawi się bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Potrzeb w tym obszarze jest wiele ale sukcesywnie realizujemy zgłaszane wnioski przez naszych mieszkańców - mówi Burmistrz Dariusz Meresiński.

Nowy chodnik zostanie oddany do użytku już na początku listopada tego roku. Wartość zadania to kwota około 1,2 mln złotych.

Koszty związane z inwestycją są współfinansowane ze środków Gminy Daleszyce, Powiatu Kieleckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Mateusz Fąfara