XII edycja Cecyliady w gminie Daleszyce za nami. Było bardzo podniośle i uroczyście

Opublikowano: piątek, 29, listopad 2019 12:36

120 artystów na scenie i 90 honorowych statuetek. Tradycyjnie już w gminie Daleszyce odbyło się uroczyste podsumowanie roku kulturalnego. Podczas spotkania podziękowano wszystkim zaangażowanym we wsparcie lokalnej kultury. Podziękowania popłynęły także do artystów za doskonałą promocję gminy poza jej granicami.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna Cecyliada zgromadziła tłumy osób pracujących na rzecz kultury i sportu. Salę w Brzechowie wypełniło blisko trzystu gości. Byli to przedstawiciele artystów, animatorów kultury, kombatantów, przedsiębiorców, lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, gminnych jednostek OSP, oświaty, czy jednostek i instytucji działających na terenie gminy.

Znamienici goście

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: senator Krzysztof Słoń, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Henryk Milcarz, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, radna Rady Powiatu w Kielcach Anna Kosmala, radni na czele z przewodniczącym Rafałem Siwonia, sołtysi oraz przewodnicząca zarządu Miasta Daleszyce.

Wśród gości nie mogło zabraknąć także włodarza gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego, który znany jest z mocnego zaangażowania w rozwój kultury i sportu na tym terenie. - Obszar kultury w gminie Daleszyce z roku na rok powiększa swój zasięg i rośnie w siłę. Lokalną tradycją jest podsumowanie tych działań przy okazji dnia Świętej Cecylii. Spotykamy się, aby wszystkim artystom i osobom zaangażowanym w rozwój kultury i sportu powiedzieć skromne dziękuję – mówił burmistrz Dariusz Meresiński. - Bardzo wiele osób, organizacji, stowarzyszeń i jednostek przez cały rok angażuje się w działalność kulturalną i sportową. To oni starają się promować swoje małe ojczyzny poprzez trudną, społeczną pracę. Dzięki ich działaniom jesteśmy bardzo dobrze oceniani na szczeblu powiatu, województwa, a nawet kraju. I właśnie dziś, podczas tego wyjątkowego spotkania możemy pokazać jaką jesteśmy piękną rodziną, rodziną lokalnej kultury i sportu. Wręczamy tym razem blisko dziewięćdziesiąt statuetek z podziękowaniami, bo chcemy docenić ich ciężką pracę na rzecz rozwoju miasta i gminy Daleszyce – dodał burmistrz.

Niepowtarzalna promocja gminy

Wyjątkowo prężną działalność kulturalną i sportową społeczności gminy Daleszyce wyraźnie widać poza jej granicami. - W zakresie życia kulturalnego wiele się dzieje w mieście i gminie Daleszyce. Lokalna społeczność jest bardzo aktywna. Ciągle przybywa nowych organizacji, zespołów, kół. Bardzo dobrze, że społeczność się integruje, rozwija oraz wspaniale promuje swoją miejscowość, gminę Daleszyce, ale też całe województwo świętokrzyskie – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

- Nazwa wydarzenia „Cecyliada" wywodzi się od imienia patronki artystów, Świętej Cecylii. Jest to wspaniała okazja, aby podziękować artystom za ich pasję i entuzjazm w krzewieniu tradycji i kultury, bo jest to przecież fundamentem lokalnej tożsamości, o który trzeba szczególnie dbać – mówił senator Krzysztof Słoń.

O tym, jak licznie reprezentowana jest grupa wspierająca rozwój lokalnej kultury i sportu mówiła radna Anna Kosmala. - Po liczbie obecnych tu dzisiaj gości widać, jak wielu miłośników kultury i sportu jest w gminie Daleszyce. To są wszyscy, którzy tworzą tę kulturę, czyli lokalny pierwiastek artystyczny i sportowy. Ostatnio miałam okazję wspominać z przewodniczącymi kół gospodyń wiejskich poprzednie edycje Cecyliady. Wydarzenie było organizowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach, gdzie wszyscy mieścili się na połowie sali. Teraz już się tam zdecydowanie nie mieścimy. Świadczy to o tym, że działalność kulturalna i sportowa w gminie Daleszyce jest bardzo szeroka. Ten wachlarz ciągle się otwiera, ponieważ osób chcących być jej częścią przybywa. Warto wspierać tę działalność, bo dzięki niej możemy się spotykać i wspólnie brać udział w pięknych wydarzeniach. Dzisiaj dziękujemy ludziom kultury i sportu za to, że poświęcają swój wolny czas na realizowanie pasji, bez czerpania z nich materialnych korzyści – mówiła radna Anna Kosmala.

Występy artystyczne i uroczyste wręczenie statuetek

Spotkanie uświetniły występy lokalnych zespołów ludowych, chórów, a także daleszyckiej Orkiestry Dętej oraz Ryszarda Choptiany. W trakcie wydarzenia do artystów oraz osób zaangażowanych w kształtowanie kultury i sportu na terenie gminy Daleszyce trafiły pamiątkowe statuetki. Wręczono je przedstawicielom samorządów, jednostek organizacyjnych, instytucji, przedsiębiorstw, policji i straży, zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich, dyrektorom szkół i prezesom stowarzyszeń prowadzących szkoły, a także osobom współpracującym przy organizacji imprez społeczno-kulturalnych i sportowych oraz sponsorom. – Działalność kulturalna i sportowa to nie tylko artyści i sportowcy, ale również cała grupa osób, bez których bardzo ciężko byłoby rozwijać te obszary. Dziś chcemy im wszystkim podziękować, ponieważ pracują dla wspólnego dobra lokalnej społeczności, dlatego należą im się szczególne wyrazy uznania – mówił Norbert Wojciechowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach.

- Dziękujemy wszystkim występującym dzisiaj muzykom, ale i przybyłym gościom. To była wspaniała uczta duchowa i doskonałe podsumowanie mijającego roku artystycznego. Sztuka od zawsze jest bliska kolejnym pokoleniom, a dzięki obecnym tu przedstawicielom obszaru kultury jest nam wyjątkowo bliska nie tylko dziś, ale każdego dnia – podsumował przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Siwonia.