Zaawansowane prace przy rozbudowie oczyszczalni w Daleszycach

Opublikowano: wtorek, 02, czerwiec 2020 10:13

Wyraźnie postępują prace przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Na ukończeniu jest budowa nowych budynków, rozbierane są stare konstrukcje, poprawia się wygląd otoczenia.

Roboty konstrukcyjne przy reaktorze biologicznym zostały ukończone, trwa montaż wyposażenia technologicznego. Jednocześnie ruszyły przygotowania do przepięcia tutaj ciągu technologicznego, co oznacza ogromny krok naprzód w kierunku praktycznego wykorzystania nowopowstającej infrastruktury.

Zakończono także roboty konstrukcyjne przy budynku oczyszczania mechanicznego, gdzie trwają prace wykończeniowe i montaż instalacji elektrycznych oraz technologicznych. Poprawia się także otoczenie nowych budynków: rozpoczęto roboty rozbiórkowe istniejących obiektów, wykonano makroniwelację terenu i przygotowano warstwy podbudowy pod ciągi komunikacyjne.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach to jedna z najważniejszych inwestycji w naszej gminie. Wiąże się z intensywnym rozwojem sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy, która wymaga stopniowego zwiększania przepustowości. Odpowie również na potrzebę ekologicznego uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest budowa bloku biologicznego oczyszczania ścieków, który pozwoli na takie przetwarzanie osadów, by powstały w efekcie produkt nie był szkodliwy dla środowiska.

Wykonawcą inwestycji jest firma Metabex z Morawicy. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na ostatni kwartał 2020 roku. Wartość inwestycji to kwota około 12 milionów złotych. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.