Maseczka wciąż obowiązkowa w urzędzie

Opublikowano: środa, 03, czerwiec 2020 07:42

Uprzejmie prosimy klientów Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach o stosowanie się do obowiązujących zasad dotyczących noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

Przypominamy, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii daje możliwość zdjęcia maseczki od 30 maja – jednak istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to m.in. urzędy (jeśli przychodzimy tu załatwić sprawę).

Usta i nos należy nadal zasłaniać także w autobusach i tramwajach, sklepach, kinach i teatrach, salonach masażu i tatuażu oraz kościołach.

„Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos”- czytamy na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Ust i nosa nie trzeba zakrywać w pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne; w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.