Zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce

Opublikowano: poniedziałek, 08, czerwiec 2020 13:35

Po 40-tu latach pracy na zasłużoną emeryturę odchodzi pani skarbnik i główna księgowa budżetu Miasta i Gminy Daleszyce, Jadwiga Głozowska. Jednocześnie oficjalnie powołany został na to stanowisko dotychczasowy kierownik Referatu Dochodu i Wydatków Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Robert Szechnicki.

Odwołanie dotychczasowej skarbnik miasta i gminy oraz powołanie nowego skarbnika odbyło się decyzją radnych na sesji VIII kadencji Rady Miasta, która odbyła się 28 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach. Po obradach, które z uwagi na stan epidemii prowadzone były zdalnie, burmistrz Dariusz Meresiński w imieniu własnym oraz wszystkich współpracowników oficjalnie podziękował za długoletnią pracę pani skarbnik i pogratulował jej następcy.

Żegnająca się z magistratem pani Jadwiga otrzymała z rąk burmistrza kosz róż i pamiątkowy grawerton z podziękowaniem: „Za 40 lat rzetelnej pracy, przywiązania i odpowiedzialności; zaangażowanie i sumienne podejmowanie zawodowych obowiązków wpływające na rozwój gminy Daleszyce oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach" oraz z życzeniami, by kolejne lata upłynęły pani Jadwidze w zdrowiu, poczuciu osobistego spełnienia i realizacji śmiałych planów.

Wyrazy szacunku i wszelkiej pomyślności przekazali również radni Rady Miejskiej w Daleszycach, sołtysi, dyrektorzy jednostek samorządu terytorialnego, druhowie OSP, a do życzeń wszystkiego najlepszego w czasie zasłużonego odpoczynku dołączają się wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach wraz z redakcją Głosu Daleszyc.

Panu skarbnikowi gratulujemy i liczymy, że z podobną do swej poprzedniczki wytrwałością będzie realizował nowe obowiązki – z korzyścią dla siebie i wszystkich mieszkańców miasta i gminy Daleszyce.

Robert Szechnicki, 45 lat, wykształcenie magisterskie ekonomiczne, w administracji samorządowej pracuje od ponad 20 lat, w tym przez ponad 15 lat na stanowisku skarbnika. Prywatnie: szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek, z którymi pielęgnuje swoją sportową pasję, wiernie kibicując drużynie Vive Kielce. Drugie hobby to literatura faktu i biograficzna. Mieszkańców gminy Daleszyce zapewnia, że „z odpowiedzialnością i troską podejmuje się nowych obowiązków, nabyte doświadczenie zawodowe wykorzysta dla rozwoju gminy, a w codziennych sprawach i w gąszczu zawiłych przepisów najważniejsze zawsze będzie dobro mieszkańca."