Egzamin ósmoklasisty w gminie Daleszyce

Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2020 13:37

149 młodych mieszkańców gminy Daleszyce przystąpiło do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Mimo „zaostrzonego rygoru”, młodzi ludzie ze spokojem zmierzyli się ze sprawdzianem podsumowującym pierwszy etap ich edukacji.

W tym roku egzamin odbył się z niemal dwumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym wprowadzonym w kraju stanem epidemii. Młodzież wróciła w opustoszałe mury szkół po trzech miesiącach nauczania zdalnego. To jednak nie wszystkie zmiany w porównaniu z ubiegłymi latami: na terenie szkół obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego i dystansu społecznego, dlatego przed wejściem do budynku trzeba było zdezynfekować ręce i założyć maseczkę, a na korytarzach, podobnie jak w salach, należało zachować dwumetrowe odległości od innych osób. W szkole w Daleszycach, choć do egzaminu podeszły dwie klasy, przygotowano dla nich sześć sal lekcyjnych.

– Zachowujemy dystans, uczniowie są rozdzieleni, ale mimo tak „surowych” warunków, ze spokojem i w skupieniu podchodzą do testów – mówiła wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Teresa Rzepecka.

Szkoła w Daleszycach ze względu na największą liczbę uczniów – 54-ech – mierzyła się z największym wyzwaniem dotyczącym organizacji egzaminu zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. 22 osoby pisały egzamin w Szkole Podstawowej w Sukowie, 14 – w Mójczy, 12 – w Niestachowie, 10 – w Brzechowie, natomiast po ośmiu ósmoklasistów zdawało testy w szkołach w Marzyszu i Szczecnie, a po siedmiu – w Borkowie, Słopcu i Sierakowie. Przystąpienie do egzaminu jest dla ósmoklasistów warunkiem zakończenia nauki w szkole podstawowej, a dobre wyniki testów zwiększają szanse młodych ludzi na dostanie się do wybranej szkoły średniej.

Organizacja egzaminów w „nowej rzeczywistości” przysporzyła nieco trosk dyrekcji i nauczycielom, natomiast sami ósmoklasiści skupili się na tym, aby wykazać się zdobytą wiedzą. Jak twierdzą, najmniej „bali się” języka obcego, a najwięcej niepewności czuli przed egzaminem z matematyki, choć po fakcie okazało się, że „nie było tak trudno”. Język polski podzielił opinie; niektórzy z młodych ludzi nie bez trudu zmierzyli się z zasadami poprawnej polszczyzny i znajomości lektur, inni bez problemów analizowali „Quo Vadis”, pisali o „życiu z pasją” i spotkaniu z ulubionym książkowym bohaterem lub przekonywali, że czytanie „czyni mądrzejszym”. Ale kiedy testy już się zakończyły i emocje opadły, wszyscy zgodnie zauważyli, że w tym roku przyjemnością był sam – choćby chwilowy – powrót do szkoły i spotkanie z kolegami i nauczycielami.

Egzamin trwał od 16 do 18 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone 31 lipca. A kolejna wizyta w szkole będzie się wiązać z otrzymaniem świadectw. Nauka ma się oficjalnie zakończyć 26 czerwca. Godziny odbioru dokumentów przez uczniów poszczególnych klas zostaną ustalone przez dyrektorów szkół.

Magdalena Włodarska