Nowoczesne technologie w oczyszczalni

Postępuje modernizacja oczyszczalni ścieków w Marzyszu w gminie Daleszyce. Zadanie polega na wymianie przestarzałych urządzeń technologicznych. Nowoczesna oczyszczalnia będzie wydajniejsza i bardziej przyjazna dla środowiska.

Modernizacja oczyszczalni jest częścią projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daleszyce, który obejmuje również rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Jest to działanie konieczne dla poprawienia komfortu życia mieszkańców. Podniesienie standardów technicznych oczyszczalni w Marzyszu pozwoli na zwiększenie jej wydajności i zapewni, że produkt końcowy w procesie oczyszczania ścieków będzie znacznie korzystniej wpływał na środowisko naturalne. Wymiana przestarzałych instalacji i rozbudowa systemu sterowania ma również za zadanie zmniejszyć energochłonność obiektu.

W zakresie zaplanowanych robót jest m.in. wymiana wyeksploatowanych instalacji i urządzeń na nowe, zakup urządzeń rezerwowych, remont istniejących obiektów oraz wykonanie nowego systemu sterowania pracą oczyszczalni, który zapewni pełną ciągłość procesu technologicznego oczyszczania. Nowoczesny system sterowania pozwoli nie tylko na dokładną kontrolę pracy oczyszczalni ścieków, ale także na zdalny podgląd parametrów procesowych wraz z możliwością zmiany ich ustawień.

- To kolejna milionowa inwestycja na terenie naszej gminy. Po trwającej rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Daleszycach (wartość zadania to kwota około 12 milionów złotych), modernizujemy oczyszczalnię ścieków w Marzyszu (wartość zadania to 1 mln 166 tys. zł), a przygotowujemy się również do modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczecnie (wartość kosztorysowa I etapu to 1,3 miliona złotych) . Te inwestycje są nam bardzo potrzebne i wpisują się w dbałość o ochronę naszego środowiska – powiedział Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

W ramach zadania realizowanego w Marzyszu wykonana została już dokumentacja projektowa, remont i wymiana wyposażenia pompowni głównej, prace naprawcze i doposażenie drugiego ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, wymiana stolarki drzwiowej w budynku techniczno-socjalnym oraz pomost obsługowy ze stali nierdzewnej dla sitopiaskownika. Dostarczona została również pompa rezerwowa dla reaktora biologicznego – wylicza wykonawca inwestycji i zapewnia, że realizowane prace nie wpływają na ciągłość procesu oczyszczania ścieków. Zakończenie robót będzie miało miejsce w marcu 2021.

Wykonawcą jest Z.P.U. NOSAN z Kielc. Zadanie jest dofinansowane w 80% w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Magdalena Włodarska

 


Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2020 Imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

wybory-prezydenta-logozakladka-koronawirus2-www

odpady-nowe-konto.jpg

odpady2013

info-radca-prawny-www

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12175505