Aktualności PAP Samorząd

Termomodernizacja idzie pełną parą

SP w Borkowie

SP w Niestachowie

Przychodnia w Sukowie

Trwają prace przy termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce. Remonty postępują w Szkole Podstawowej w Niestachowie, Szkole Podstawowej w Borkowie oraz w ośrodku zdrowia w Sukowie.

W Niestachowie i Borkowie, gdzie położone zostały już nowe elewacje i pokrycia dachowe, obecnie trwają prace przy rozruchu kotłowni, w których wymienione zostały piece.

W Sukowie trwa wymiana kotła i modernizacja kotłowni, a także ocieplenie ścian zewnętrznych oraz hydroizolacja i termoizolacja ścian fundamentowych.

System Inteligentnego Oświetlenia w gminie Daleszyce

Inteligentne, dostosowujące się do natężenia ruchu drogowego i warunków pogodowych oświetlenie uliczne zostanie zainstalowane na terenie gminy Daleszyce. W ramach inwestycji przy drogach zamontowane zostaną nowoczesne lapmy ledowe, a cały system będzie zdalnie sterowany.

12 października w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce ”. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jest firma FBSerwis z Warszawy. Umowę podpisał burmistrz Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie Skarbnika Jadwigi Głozowskiej, oraz wiceprezesa Zarządu spółki FBSerwis, Grzegorza Cioch.

Czytaj więcej...

Trwa termomodernizacja szkoły w Niestachowie

Trwają prace przy termomodernizacji szkoły podstawowej w Niestachowie. Podobnie jak w przypadku podobnego zadania postępującego w szkole w Borkowie, są już wyraźne postępy: budynek jest docieplany, odnowiona zostaje elewacja i dach, wewnątrz zmieniona zostaje instalacja grzewcza. Remont ma się przyczynić nie tylko do poprawienia stanu i komfortu użytkowania obiektu, ale także do oszczędności poprzez ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Zadania są realizowane w ramach projektu "Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze gminy Daleszyce". Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Doradztwo eksperckie dla gmin KOF

logo zit kofW dniach 20 i 21 września br. w Hotelu Kongresowym w Kielcach odbyły się spotkania przedstawicieli gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z ekspertem świadczącym usługi doradcze w zakresie kwalifikowalności VAT w projektach dofinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020. Ekspert na zlecenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeprowadził łącznie 12 godzin doradztwa na rzecz beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Z usług doradczych skorzystało 46 osób.

Źródło: www.um.kielce.pl

Postępuje termomodernizacja szkoły w Borkowie

Prace przy termomodernizacji szkoły w Borkowie nabrały tempa. Widać już efekty prac: w części budynku powstało ocieplenie, nowa elewacja i pokrycie dachowe. Ale zadanie obejmuje także prace wewnątrz, m.in. wymianę instalacji grzewczych. Inwestycję realizuje Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Marciniec z Tuczęp. W myśl tej samej umowy, remontowana jest także szkoła w Niestachowie.

Zadania są prowadzone w ramach projektu "Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze gminy Daleszyce". Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.


Dzisiaj jest: 21 października 2017 Imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego

odpady2013

asf-alarm

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Statystyki odwiedzin

10949962