Podpisanie umowy na termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej

Opublikowano: piątek, 24, marzec 2017 12:49

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się podpisanie umowy na realizację projektu "Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze gminy Daleszyce".

W ramach projektu wykonana zostanie kompleksowa termomodernizacja 6 budynków: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Daleszycach, Szkoły Podstawowej w Niestachowie i Borkowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Przychodnia w Sukowie.

Dokument, sygnowany przez Marszałka Adama Jarubasa i Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Szczepanika, podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie skarbnika gminy Jadwigi Głozowskiej. W akcie podpisania umowy Urząd Marszałkowski reprezentował Stanisław Piskorek Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 8 000 000 zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie prawie 6 700 000 zł.