Strategia ZIT KOF na lata 2014-2020

Opublikowano: wtorek, 19, lipiec 2016 15:06

pdf-icon x

Strategia Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020