Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od 1 czerwca 2017 r. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Eko-kwiat sp. z o.o. z Woli Jachowej świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji na terenie gminy Daleszyce. W myśl nowej umowy przez najbliższe trzy lata nie zmieni się cena za wywóz odpadów.

Nowa firma zadba o czystość w gminie Daleszyce. Obowiązki poprzedniego wykonawcy, który zrezygnował ze świadczenia usług odbioru śmieci od mieszkańców gminy, przejmie firma Eko-Kwiat z Woli Jachowej, która swoje zadanie przejmie już w czerwcu.

Zachowane zostaną zasady zbiórki selektywnej. Ponadto mają się polepszyć warunki odbioru tzw. śmieci wielkogabarytowych, które będziemy mogli wystawić przed posesją nie dwa, jak dotąd, a cztery razy w roku. Częściej otwarty będzie również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie daleszyckiego ZUK-u: oprócz środy i soboty, także w poniedziałki, od godz. 12-tej do 18-tej.

Do przetargu na nowego wykonawcę zadania, ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, zgłosiło się siedem chętnych firm. Eko-Kwiat złożył najkorzystniejszą ofertę.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przedstawiamy w poniżej:

1. Suków ul. Dymińską, Suków ul. Nad Lubrzanką, Mójcza tylko ul. Chabrowa, Borki, Babie, Modrzewie, Papiernia

2. Kranów, Słopiec (Szlachecki, Rządowy), Borków, Trzemosna, Daleszyce ul. Ławy

3. Mójcza ul. Akacjowa, Mójcza ul. Skalna, Mójcza ul. Tęczowa, Mójcza ul. Wiosenna, Mójcza ul. Nad Lubrzanką, Szczecno, Komórki

4. Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Podmarzysz, Kaczyn, Znojów, Daleszyce ul. Wójtostwo, Danków, Smyków, Sieraków

5. Brzechów, Niestachów, Daleszyce ul. Zagórze, Daleszyce ul. Dębczyna

6. Daleszyce: ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Rejtana, ul. Reja, ul. Żeromskiego, ul. Zielona, ul. Zakręty, ul. Za Ścięgnami, ul. Polna, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul. Paderewskiego, ul. Plac Cedry, ul. Błonie, ul. Chopina, ul. 3-go Maja, ul. Głowackiego, ul. Spacerowa, ul. Zakościele, ul. Świętokrzyska, ul. Ściegiennego, ul. Wigury, ul. Grottgera k/UM, ul. Mała, ul. Plac Staszica, ul. Moniuszki, ul. Kościelna

7. Widełki, Cisów, Niwy, Daleszyce ul. Ługi


W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu ich odbioru prosimy o wystawienie i dowożenie we własnym zakresie z altan śmietnikowych sprzed swoich posesji pojemników / worków do drogi głównej !!! do godziny 7.00.
Odpady nie wystawione do drogi głównej w/w czasie po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

 

w okresie od 1 października do 30 kwietnia

Sołectwo

Zmieszane odpady komunalne

Papier i tektura

Szkło

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal

Odpady biodegradowalne

Popiół

w okresie od 1 listopad do 30 kwiecień

Suków

1-wsza środa każdego miesiąca,

 

1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

Komórki,

Szczecno

 

2-ga środa każdego miesiąca,

 

2-gi poniedziałek każdego miesiąca

Borków, Trzemosna,

Kranów

1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

 

2-gi poniedziałek każdego miesiąca

Marzysz, Słopiec

(Marzysz I, Marzysz II, Kaczyn, Znojów, Podmarzysz, Słopiec Rządowy, Słopiec Szlachecki)

 

 

2-gi poniedziałek każdego miesiąca,

 

1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

Daleszyce

(ul. Kościuszki, ul. Polna,                       ul. Dębczyna, ul. Grottgera,                    ul. Kilińskiego, ul. Mała,                               ul. Mickiewicza,  ul. Rejtana,              ul. Sienkiewicza,                                   ul. Za Ścięgnami, ul. Zakręty,                 ul. Zielona, ul. Żeromskiego)

1-szy czwartek każdego miesiąca,

 

3-ci poniedziałek każdego miesiąca

Daleszyce

(ul. Paderewskiego, ul. 3 Maja,            Plac Staszica, Plac Cedry,                    ul. Błonie, ul. Chopina, ul. Reja, ul. Głowackiego, ul. Moniuszki, ul. Kościelna,  ul. Ługi,                            ul. Spacerowa, ul. Ściegiennego, ul. Świętokrzyska, ul. Wigury,            ul. Wójtostwo, ul. Zagórze,                      ul. Zakościele, ul.  Ławy)

 

2-gi czwartek każdego miesiąca,

 

Niwy, Cisów, Widełki

1-wszy wtorek każdego miesiąca,

 

1-wsza sobota każdego miesiąca

Mójcza, Sieraków, Smyków

2-gi wtorek każdego miesiąca

 

Niestachów

1-wsza sobota każdego miesiąca

 

4-ty poniedziałek każdego miesiąca

Brzechów, Danków-Wójtostwo

2-ga sobota każdego miesiąca

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – termin odbioru: marzec

Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za rok 2016

Publikujemy "Roczną analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Daleszyce  za rok 2016"

Skan dokumentu: Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za rok 2016

Ulotka: Sens hierarchi postępowania z odpadami

Pobierz ulotkę:

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

Lp.

Nazwa firmy

Nr telefonu

1.

Usługi asenizacyjne Józef Wojciechowski - Kranów 71a  26-021 Daleszyce

Tel. 667 455 203

(31.12.2018r.)

3.

Firma Transportowo -Handlowa Andrzej Gawęcki – Widełki 43 26-021 Daleszyce

Tel. 503 072 031

(14.11.2025r.)

4.

Firma asenizacyjna Władysław Bęben
Kielce ul. Sandomierska 300/1

Tel. 510 446 552

(07.11.2023r.)

5.

Jędrzej” Wywóz Odpadów Komunalnych
Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 18

Tel. 606 266 215 (31.03.2022r.)

6.

TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

(22) 614 59 79

(22) 614 59 87

(04.05.2025r.)

7.

DORP – EKO Sp. z o.o. ul. Raciborskiego 10/51, 25-640 Kielce

505 547 555 (13.04.2025r.)

8.

EKOMAX” Usługi dla ochrony środowiska Karol Szczodry, Mąchocie Kapitulne 146, 26-001 Masłów

887 450 865

(22.09.2024r.)

9.

Firma EKO-Stęplewski Zakład Usług Asenizacyjnych Andrzej Stęplewski ul. Kutnowska 4, 25-218 Kielce

692 309 165

(09.01.2026r.)

10.

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

(32) 278 45 31

(02.04.2027r.)

Gospodarka odpadami w pigułce - czyli o postępowaniu z odpadami w Twoim domu

smieci xChcesz dowiedzieć się co i jak powinniśmy segregować? Czy z odpadami można zrobić wszystko?

Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne, widoczne rezultaty. Poniżej wyjaśniamy twoje wątpliwości z dziedziny gospodarki odpadami.

Każdy powinien pamiętać o jednej z najważniejszych zasad postępowania z odpadami:

Czytaj więcej...

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Produkujemy coraz więcej odpadów, a drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje" ich 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Czytaj więcej...