Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od dnia 1 maja 2016 roku Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CEDROX” z Kielc  świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji na terenie gminy Daleszyce. Stawki opłaty śmieciowej nie ulegną zmianie.

Przedsiębiorstwo zostało wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przestawiając najkorzystniejszą cenowo ofertę. Podpisana umowa dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów, co oznacza, że firma ma wywozić śmieci i dbać o ich przetworzenie.

Ponadto informujemy, że Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „ADAMUS” Leszek Adamus świadczy usługi jeszcze do końca kwietnia i podczas ostatnich odbiorów odpadów może żądać zwrotu pojemników oddanych mieszkańcom w dzierżawę. Taki pojemnik będzie można również wydzierżawić w nowo wybranej firmie „CEDROX”.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przedstawiamy w poniżej:

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych od stycznia do sierpnia 2017 r.


Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych od maja do grudnia 2016 r.


Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych od stycznia do kwietnia 2016 r.W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu ich odbioru prosimy o wystawienie i dowożenie we własnym zakresie z altan śmietnikowych sprzed swoich posesji pojemników / worków do drogi głównej !!! do godziny 7.00.
Odpady nie wystawione do drogi głównej w/w czasie po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

 

w okresie od 1 października do 30 kwietnia

Sołectwo

Zmieszane odpady komunalne

Papier i tektura

Szkło

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal

Odpady biodegradowalne

Popiół

w okresie od 1 listopad do 30 kwiecień

Suków

1-wsza środa każdego miesiąca,

 

1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

Komórki,

Szczecno

 

2-ga środa każdego miesiąca,

 

2-gi poniedziałek każdego miesiąca

Borków, Trzemosna,

Kranów

1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

 

2-gi poniedziałek każdego miesiąca

Marzysz, Słopiec

(Marzysz I, Marzysz II, Kaczyn, Znojów, Podmarzysz, Słopiec Rządowy, Słopiec Szlachecki)

 

 

2-gi poniedziałek każdego miesiąca,

 

1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

Daleszyce

(ul. Kościuszki, ul. Polna,                       ul. Dębczyna, ul. Grottgera,                    ul. Kilińskiego, ul. Mała,                               ul. Mickiewicza,  ul. Rejtana,              ul. Sienkiewicza,                                   ul. Za Ścięgnami, ul. Zakręty,                 ul. Zielona, ul. Żeromskiego)

1-szy czwartek każdego miesiąca,

 

3-ci poniedziałek każdego miesiąca

Daleszyce

(ul. Paderewskiego, ul. 3 Maja,            Plac Staszica, Plac Cedry,                    ul. Błonie, ul. Chopina, ul. Reja, ul. Głowackiego, ul. Moniuszki, ul. Kościelna,  ul. Ługi,                            ul. Spacerowa, ul. Ściegiennego, ul. Świętokrzyska, ul. Wigury,            ul. Wójtostwo, ul. Zagórze,                      ul. Zakościele, ul.  Ławy)

 

2-gi czwartek każdego miesiąca,

 

Niwy, Cisów, Widełki

1-wszy wtorek każdego miesiąca,

 

1-wsza sobota każdego miesiąca

Mójcza, Sieraków, Smyków

2-gi wtorek każdego miesiąca

 

Niestachów

1-wsza sobota każdego miesiąca

 

4-ty poniedziałek każdego miesiąca

Brzechów, Danków-Wójtostwo

2-ga sobota każdego miesiąca

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – termin odbioru: marzec

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

Lp.

Nazwa firmy

Nr. kontaktowy

1.

Józef Wojciechowski Usługi Leśne i Asenizacyjne, Kranów 71A, 26-021 Daleszyce

(31.12.2018r.)

667 455 203

2.

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa G-7 Andrzej Gawęcki, Widełki 43, 26-021 Daleszyce

(14.112025r.)

503 072 031

3.

JĘDRZEJ” Wywóz Komunalnych Odpadów Ciekłych Andrzej Bazanek, Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 18, 26-001 Masłów

(31.03.2022r.)

606 266 215

5.

EKOMAX Usługi dla ochrony środowiska Karol Szczodry, Mąchocice Kapitulne 146, 26-001 Masłów

(22.06.2024r.)

887 450 865

 

6.

Wywóz Nieczystości Płynnych Władysław Bęben ul. Sandomierska 300 lok. 1, 25-330 Kielce

(07.11.2023r.)

510 446 552

7.

DORP-EKO Sp. z o.o. ul. Raciborskiego 10/51, 25-640 Kielce

13.04.2025r.

505 547 555

8.

TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

04.05.2025r.

22 614 59 79

22 614 59 78

9.

Firma EKO-Stęplewski Zakład Usług Asenizacyjnych Andrzej Stęplewski ul. Kutnowska 4, 25-218 Kielce

692 309 165

Gospodarka odpadami w pigułce - czyli o postępowaniu z odpadami w Twoim domu

smieci xChcesz dowiedzieć się co i jak powinniśmy segregować? Czy z odpadami można zrobić wszystko?

Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne, widoczne rezultaty. Poniżej wyjaśniamy twoje wątpliwości z dziedziny gospodarki odpadami.

Każdy powinien pamiętać o jednej z najważniejszych zasad postępowania z odpadami:

Czytaj więcej...

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Produkujemy coraz więcej odpadów, a drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje" ich 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Czytaj więcej...

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

recykling xGmina Daleszyce na koniec 2014 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,2 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –91,5 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 7 %

Powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Nowy Regulamin

Informujemy, że w dniu 24.04.2015 r. został przyjęty Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uchwałą Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach. Punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADAMUS” Leszek Adamus ul. Krakowska 58, Staszów.
PSZOK jest to miejsce do, którego mieszkańcy Gminy Daleszyce przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne. O terminie otwarcia i uruchomienia PSZOK poinformujemy mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Poniżej zamieszczamy treść regulaminu do zapoznania się i stosowania się do zawartych zapisów.

Czytaj więcej...