Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

smieci xPrzypominamy mieszkańcom Miasta i Gminy Daleszyce, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu dokonywania prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka, która jest dostępna w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.daleszyce.pl

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę „ADAMUS” nie są one odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym Urząd jest na bieżąco informowany, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, Gmina będzie zobowiązana właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady niesegregowane.

Z przekazanych przez firmę „Adamus” informacji wynika, że worki przeznaczone na zbiórkę odpadów segregowanych (kolorowe worki z odpowiednim napisem) wykorzystywane są przez mieszkańców niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych, co jest zabronione. Do zbiórki odpadów zmieszanych służą pojemniki, których zakupu lub dzierżawy mieszkańcy mogą dokonać w firmie „Adamus”.

Zwracamy się z prośbą aby mieszkańcy wykorzystywali worki kolorowe zgodnie z ich przeznaczeniem: worek niebieski - papier, worek zielony - szkło, worek żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, worek brązowy - odpady ulegające biodegradacji, worek szary – popiół oraz wystawiać je w terminach zgodnie z harmonogramem odbioru nie będzie problemu z ich odbiorem przez firmę „ADAMUS”.

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska, takim sposobem jest między innymi prawidłowa segregacja "u źródła", czyli w Waszych domach. Niestety, jeżeli nie zaczniemy odpowiednio segregować odpadów i przekroczymy dopuszczalny poziom składowania odpadów zmieszanych na składowisku, zostanie na Gminę nałożona kara finansowa, co może skutkować zwiększeniem stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Mamy nadzieję , że dobra współpraca naszych mieszkańców z firmą „Adamus” oraz Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce ,przyczyni się nie tylko do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego ale również do osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, pok. 4A lub pod numerem tel. (41) 317-16-94 wew. 135, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz w firmie „Adamus” tel. 726 556 922