Gospodarka odpadami w pigułce - czyli o postępowaniu z odpadami w Twoim domu

smieci xChcesz dowiedzieć się co i jak powinniśmy segregować? Czy z odpadami można zrobić wszystko?

Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne, widoczne rezultaty. Poniżej wyjaśniamy twoje wątpliwości z dziedziny gospodarki odpadami.

Każdy powinien pamiętać o jednej z najważniejszych zasad postępowania z odpadami:

Czytaj więcej...

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Produkujemy coraz więcej odpadów, a drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje" ich 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Czytaj więcej...

Powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Nowy Regulamin

Informujemy, że w dniu 24.04.2015 r. został przyjęty Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uchwałą Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach. Punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADAMUS” Leszek Adamus ul. Krakowska 58, Staszów.
PSZOK jest to miejsce do, którego mieszkańcy Gminy Daleszyce przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne. O terminie otwarcia i uruchomienia PSZOK poinformujemy mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Poniżej zamieszczamy treść regulaminu do zapoznania się i stosowania się do zawartych zapisów.

Czytaj więcej...

Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

smieci xPrzypominamy mieszkańcom Miasta i Gminy Daleszyce, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu dokonywania prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka, która jest dostępna w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.daleszyce.pl

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę „ADAMUS” nie są one odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym Urząd jest na bieżąco informowany, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji.

Czytaj więcej...

Segreguj z nami! Walcz z odpadami!

Informacja - dostawa pojemników na odpady

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że pojemniki na odpady będą dostarczane w następujących dniach:

Trzemosna – 19.02.2015 r. (tj. czwartek po godz. 12:00)

Borków – 21.02.2015 r. (tj. sobota na parkingu przy tamie od godz. 8:30 do 14:00 )

Szczecno – 25.02.2015 r. (tj. środa pod remizą)

Komórki – 26.02.2015 r. (tj. czwartek)

Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Podmarzysz, Kaczyn, Znojów – 28.02.2015 r. (tj. sobota)

Czytaj więcej...