Bezrobocie

Struktura bezrobocia

 

Liczba bezrobotnych w gminie Daleszyce wynosiła na dzień 31 grudnia 2016r. 884 osób.
W tym 375 kobiety.

W wieku 18-44 lat - 626 osoby.

Szukających pracy powyżej 12 miesięcy - 261 osoby.

Prawo do zasiłku uzyskało 185 osób.

 

Źródło: PUP Kielce, http://kielce.praca.gov.pl/-/2425504-statystyki-stan-bezrobocia-w-gminach-2016