Demografia i edukacja

Demografia

Z danych UMiG w Daleszycach stan ludności i zameldowań na dzień 30.06.2012 przedstawia się następująco:

Daleszyce – 2950
Borków – 576
Brzechów – 930
Cisów – 494
Danków – 298
Kaczyn – 107
Komórki – 430
Kranów – 542
Marzysz I – 238
Marzysz II – 262
Mójcza – 1366
Niestachów – 1104
Niwy – 984
Podmarzysz – 113
Sieraków – 179
Słopiec Rządowy – 271
Słopiec Szlachecki – 427
Smyków – 472
Suków – 2054
Szczecno – 722
Trzemosna – 236
Widełki – 349
Wójtostwo – 168
Znojów – 49

RAZEM: 15 321 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy

Zestawienie zbiorcze ilości kobiet i mężczyzn - dane na dzień 30.06.2012r.

Obserwuje się systematyczny przyrost liczby mieszkańców. Jest to związane z osiedlaniem się tutaj mieszkańców niedalekich Kielc. Bliskie sąsiedztwo dużego miasta (10-15 min jazdy autem), znakomite warunki przyrodnicze, rozwinięta infrastruktura oraz tereny budowlane przyciągają potencjalnych 'daleszan'.

Dla porównania, wg danych GUS (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/kielce/ASSETS_Ludnosc-2011.pdf) gminę Daleszyce na koniec 2010 roku zamieszkiwały 15 343 osoby .
- mężczyźni – 7670
- kobiety – 7673
- małżeństwa - 91
- urodzenia – 188 (chłopcy – 101, dziewczynki – 87)
- zgony – 107 (mężczyźni – 58, kobiety – 49)
- przyrost naturalny – 81 (mężczyźni – 43, kobiety – 38)
- zameldowania na pobyt stały w ruchu wewnętrznym – 165 (mężczyźni – 77, kobiety – 88)
- Zameldowania na pobyt stały z zagranicy – 2 kobiety
- Wymeldowania z pobytu stałego w ruchu wewnętrznym – 94 (mężczyźni – 39, kobiety – 55)
- Saldo migracji stałej – 73 (mężczyźni – 38, kobiety – 35)
- Saldo migracji zewnętrznej – 2 kobiety 

 

Edukacja

 

 

Na terenie gminy Daleszyce działa sieć publicznych jednostek realizujących obowiązek nauki. Prowadzone są przez samorząd gminny oraz lokalne stowarzyszenia.

Poniżej w tabeli liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne jednostki. Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej MEN - spis na 31 marca 2012r.

 

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Liczba uczniów/dzieci

1

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

352

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach (szkoła podstawowa + przedszkole)

490

3

Szkoła Podstawowa imienia Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie

153

4

Gimnazjum w Sukowie

120

5

Szkoła Podstawowa w Borkowie

66

6

Szkoła Podstawowa w Brzechowie

70

7

Szkoła Podstawowa w Mójczy

70

8

Szkoła Podstawowa w Niestachowie

80

9

Publiczna Szkoła Podstawowa w Słopcu

66

10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kranowie

6

11

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie

58

12

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie

41

13

Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu

32

 

Razem:

1604