Gospodarka

Zatrudnienie

W gminie prowadzi działalność 8,6% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Wyższy odsetek odnotowano tylko w gminie Morawica (9,0%). Na 1000 ludności przypada w gminie Daleszyce 75 jednostek gospodarczych, jest to wynik powyżej średniej powiatowej (65). Dominują firmy z sekcji handel – naprawa pojazdów samochodowych. Gmina grupuje ponad 8% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. To najwyższy odsetek po odnotowanym w gminie Chęciny. Gospodarka gminy Daleszyce bazuje na rolnictwie. Spośród osób pracujących według stanu na 31.XII.2008r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 41 osób, w usługach rynkach – 11, a nierynkowych 18.

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach, 2010 Statystyczne Vademecum Samorządowca