Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od 1 czerwca 2017 r. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Eko-kwiat sp. z o.o. z Woli Jachowej świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji na terenie gminy Daleszyce. W myśl nowej umowy przez najbliższe trzy lata nie zmieni się cena za wywóz odpadów.

Nowa firma zadba o czystość w gminie Daleszyce. Obowiązki poprzedniego wykonawcy, który zrezygnował ze świadczenia usług odbioru śmieci od mieszkańców gminy, przejmie firma Eko-Kwiat z Woli Jachowej, która swoje zadanie przejmie już w czerwcu.

Zachowane zostaną zasady zbiórki selektywnej. Ponadto mają się polepszyć warunki odbioru tzw. śmieci wielkogabarytowych, które będziemy mogli wystawić przed posesją nie dwa, jak dotąd, a cztery razy w roku. Częściej otwarty będzie również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie daleszyckiego ZUK-u: oprócz środy i soboty, także w poniedziałki, od godz. 12-tej do 18-tej.

Do przetargu na nowego wykonawcę zadania, ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, zgłosiło się siedem chętnych firm. Eko-Kwiat złożył najkorzystniejszą ofertę.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przedstawiamy w poniżej:

1. Suków ul. Dymińską, Suków ul. Nad Lubrzanką, Mójcza tylko ul. Chabrowa, Borki, Babie, Modrzewie, Papiernia

2. Kranów, Słopiec (Szlachecki, Rządowy), Borków, Trzemosna, Daleszyce ul. Ławy

3. Mójcza ul. Akacjowa, Mójcza ul. Skalna, Mójcza ul. Tęczowa, Mójcza ul. Wiosenna, Mójcza ul. Nad Lubrzanką, Szczecno, Komórki

4. Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Podmarzysz, Kaczyn, Znojów, Daleszyce ul. Wójtostwo, Danków, Smyków, Sieraków

5. Brzechów, Niestachów, Daleszyce ul. Zagórze, Daleszyce ul. Dębczyna

6. Daleszyce: ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Rejtana, ul. Reja, ul. Żeromskiego, ul. Zielona, ul. Zakręty, ul. Za Ścięgnami, ul. Polna, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul. Paderewskiego, ul. Plac Cedry, ul. Błonie, ul. Chopina, ul. 3-go Maja, ul. Głowackiego, ul. Spacerowa, ul. Zakościele, ul. Świętokrzyska, ul. Ściegiennego, ul. Wigury, ul. Grottgera k/UM, ul. Mała, ul. Plac Staszica, ul. Moniuszki, ul. Kościelna

7. Widełki, Cisów, Niwy, Daleszyce ul. Ługi


W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu ich odbioru prosimy o wystawienie i dowożenie we własnym zakresie z altan śmietnikowych sprzed swoich posesji pojemników / worków do drogi głównej !!! do godziny 7.00.
Odpady nie wystawione do drogi głównej w/w czasie po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

 

w okresie od 1 października do 30 kwietnia

Sołectwo

Zmieszane odpady komunalne

Papier i tektura

Szkło

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal

Odpady biodegradowalne

Popiół

w okresie od 1 listopad do 30 kwiecień

Suków

1-wsza środa każdego miesiąca,

 

1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

Komórki,

Szczecno

 

2-ga środa każdego miesiąca,

 

2-gi poniedziałek każdego miesiąca

Borków, Trzemosna,

Kranów

1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

 

2-gi poniedziałek każdego miesiąca

Marzysz, Słopiec

(Marzysz I, Marzysz II, Kaczyn, Znojów, Podmarzysz, Słopiec Rządowy, Słopiec Szlachecki)

 

 

2-gi poniedziałek każdego miesiąca,

 

1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

Daleszyce

(ul. Kościuszki, ul. Polna,                       ul. Dębczyna, ul. Grottgera,                    ul. Kilińskiego, ul. Mała,                               ul. Mickiewicza,  ul. Rejtana,              ul. Sienkiewicza,                                   ul. Za Ścięgnami, ul. Zakręty,                 ul. Zielona, ul. Żeromskiego)

1-szy czwartek każdego miesiąca,

 

3-ci poniedziałek każdego miesiąca

Daleszyce

(ul. Paderewskiego, ul. 3 Maja,            Plac Staszica, Plac Cedry,                    ul. Błonie, ul. Chopina, ul. Reja, ul. Głowackiego, ul. Moniuszki, ul. Kościelna,  ul. Ługi,                            ul. Spacerowa, ul. Ściegiennego, ul. Świętokrzyska, ul. Wigury,            ul. Wójtostwo, ul. Zagórze,                      ul. Zakościele, ul.  Ławy)

 

2-gi czwartek każdego miesiąca,

 

Niwy, Cisów, Widełki

1-wszy wtorek każdego miesiąca,

 

1-wsza sobota każdego miesiąca

Mójcza, Sieraków, Smyków

2-gi wtorek każdego miesiąca

 

Niestachów

1-wsza sobota każdego miesiąca

 

4-ty poniedziałek każdego miesiąca

Brzechów, Danków-Wójtostwo

2-ga sobota każdego miesiąca

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – termin odbioru: marzec


Dzisiaj jest: 22 lipca 2017 Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

odpady2013

asf-alarm

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

Gimnazjum logo

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Statystyki odwiedzin

10861000