Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od 1 czerwca 2017 r. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Eko-kwiat sp. z o.o. z Woli Jachowej świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji na terenie gminy Daleszyce. W myśl nowej umowy przez najbliższe trzy lata nie zmieni się cena za wywóz odpadów.

Nowa firma zadba o czystość w gminie Daleszyce. Obowiązki poprzedniego wykonawcy, który zrezygnował ze świadczenia usług odbioru śmieci od mieszkańców gminy, przejmie firma Eko-Kwiat z Woli Jachowej, która swoje zadanie przejmie już w czerwcu.

Zachowane zostaną zasady zbiórki selektywnej. Ponadto mają się polepszyć warunki odbioru tzw. śmieci wielkogabarytowych, które będziemy mogli wystawić przed posesją nie dwa, jak dotąd, a cztery razy w roku. Częściej otwarty będzie również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie daleszyckiego ZUK-u: oprócz środy i soboty, także w poniedziałki, od godz. 12-tej do 18-tej.

Do przetargu na nowego wykonawcę zadania, ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, zgłosiło się siedem chętnych firm. Eko-Kwiat złożył najkorzystniejszą ofertę.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Harmonogram wywozów odpadów komunalnych
z terenu Miasta i Gminy Daleszyce - Marzec - Maj 2021
- do pobrania w pliku PDF


 


W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu ich odbioru prosimy o wystawienie i dowożenie we własnym zakresie z altan śmietnikowych sprzed swoich posesji pojemników / worków do drogi głównej !!! do godziny 7.00.

Odpady nie wystawione do drogi głównej w/w czasie po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o. pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.

Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 700.

Odpady ulegające biodegradacji oraz popiół zbierane są w dniu odbioru odpadów komunalnych.

Odpady niewystawione do w/w godziny,po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Wywóz z miejscowości

 

Daleszyce: ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Rejtana, ul. Reja,  ul. Żeromskiego, ul. Zielona, ul. Zakręty,  ul. Za Ścięgnami, ul. Polna, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul. Paderewskiego, ul. Plac Cedry, ul. Błonie,  ul. Chopina, ul. 3-go Maja, ul. Głogowskiego, ul. Spacerowa, ul. Zakościele,              ul. Świętokrzyska,  ul. Ściegiennego, ul. Wigury, ul. Grottgera k/UM, ul. Mała, ul. Plac Staszica,          ul. Moniuszki, ul. Kościelna

Odpady komunalne – zmieszane,

 odpady ulegające biodegradacji, popiół

Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło

STYCZEŃ

2

Środa

21

poniedziałek

LUTY

4

poniedziałek

18

poniedziałek

MARZEC

4

poniedziałek

14

czwartek

KWIECIEŃ

1

poniedziałek

16

wtorek

10

środa

MAJ

6

poniedziałek

21

wtorek

15

środa

CZERWIEC

3

poniedziałek

18

wtorek

12

środa

LIPIEC

1

poniedziałek

17

środa

10

Środa

SIERPIEŃ

1

czwartek

19

poniedziałek

12

poniedziałek

WRZESIEŃ

2

poniedziałek

17

wtorek

11

środa

PAŹDZIERNIK

1

wtorek

17

czwartek

10

czwartek

LISTOPAD

4

poniedziałek

19

wtorek

GRUDZIEŃ

2

poniedziałek

11

Środa


Dzisiaj jest: 28 lutego 2021 Imieniny: Makary, Prokop, Hilary

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12461322