Gmina w obiektywie

Rząd przedstawia nowe zasady dotyczące powrotu do szkół i przeprowadzenia egzaminów w związku z epidemią koronawirusa

korona-szkola

Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłuża jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br. Jak podkreśla rząd: wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. „Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin” – zaznaczył szef resortu edukacji.

Egzamin maturalny
• Termin: 8-29 czerwca br.
• W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
• Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
• Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
• Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty
• Termin: 16-18 czerwca br.
• Planujemy, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
• Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca - 9 lipca br.
• Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków
• Termin: 24 maja br.
• Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
• W niedługim terminie podamy informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. „Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia” – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

Ograniczenie działalności na uczelniach
• Termin: 24 maja br.
• Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
• Zachęcamy szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.
• Zachęcamy uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

Źródło: www.gov.pl


Dzisiaj jest: 23 stycznia 2021 Imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Statystyki odwiedzin

12407153