Poznaj gminę

Opublikowano: sobota, 19, styczeń 2019 19:31

Gmina Daleszyce jest największą gminą powiatu ziemskiego kieleckiego i jedną z największych w województwie świętokrzyskim. Położona na południowy wschód od Kielc. Powierzchnia wynosi 222 km2, a zamieszkuje ją 15 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi miasto Daleszyce oraz 17 sołectw: Borków, Brzechów, Cisów, seweryn_sasin Danków - Wójtostwo, Komórki, Kranów, Marzysz, Mójcza, Niestachów, Niwy, Sieraków, Słopiec, Smyków, Suków, Szczecno, Trzemosna, Widełki.

 

Osadę Daleszyce wspominają już źródła historyczne z początków XIII wieku. Według Długosza w 1221 r. biskup krakowski Iwo Odrowąż ufundował w Daleszycach kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Osada rozwijała się dzięki położeniu przy szlakach handlowych, co stało się okolicznością sprzyjającą lokalizacji miasta przez króla Zygmunta Augusta w 1569 r. Trzysta lat później W 1869 r. Daleszyce utraciły prawa miejskie. Powodem tego był powolny upadek rynku lokalnego Daleszyc, jak również represje zaborcy w stosunku do mieszkańców Ziemi Daleszyckiej za udział w powstaniu i sprzyjanie powstańcom z lat 1863-1864.
Obecny kształt terytorialny gminy jest wynikiem zmian administracyjnych przeprowadzonych w kraju w połowie lat 70-tych XX w. W 1990 r powstał w Gminie Daleszyce, podobnie jak w całym kraju, samorząd terytorialny.

1 stycznia 2007 roku miejscowość Daleszyce odzyskała prawa miejskie i posiada status miasta. Obecnie Rada Miejska składa się z 15 radnych. Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Rafał Siwonia. Burmistrzem - Dariusz Meresiński.