Historia

TRZEMOSNA

Była to osada hutnicza należąca do właścicieli Szczecna. Według Mapy Galicji Zachodniej było tu 6 domów, które stały na polanie otoczonej lasami, przez którą biegła droga ze Szczecna do Borkowa.


 

WIDEŁKI

Zdaniem Danuty Kopertowskiej nazwa Widełki wywodzi się od rozwidlenia rzeki Łukawki. W 1591 r. czynna była w kluczu cisowskim huta szkła Widełki, która zaprzestała produkcji w początku XVII w., bowiem w 1645 r. po gwałtownym huraganie, który zwalił las między Bielinami a Lechowem, biskup Gembicki zezwolił hutnikowi Jakubowi Michnowskiemu na przeniesienie huty cisowskiej na ten obszar.

widelki-00001_x Według Mapy Galicji Zachodniej, rozrzucona zabudowa wiejska stała przy rozwidleniu drogi do Makoszyna. Na południu schodziły się one w jedną prowadzącą w stronę Brzezinek, w rozwidleniu dróg najpewniej stała karczma. Kilka budynków wysuniętych na północny-wschód określono jako "Wujecki". W części zwanej Zarobiny, znajdował się zespół budynków stojących na dwóch zestawionych ze sobą nierównych, prostokątnych działkach, zajętych pod ogrody. Główny budynek zapewne stał po stronie południowo-zachodniej - na wprost jednego ze stawów.

Informacje pochodzą z:
  1. Dzieje i Zabytki Małych Ojczyzn. Gmina Daleszyce, Dariusz Kalina,Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach, 2002
  2. Muzeum Narodowego w Kielcach

 

oraz)