Historia

DANKÓW-WóJTOSTWO

Danków-Wójtostwo leżało w kluczu cisowskjm biskupów krakowskich, w 1776 zostało nadane braciom Gizowskim. Wieś położona jest na prawym brzegu Belnianki. Zabudowa zgrupowana jest przy drodze krzyżującej się z korytem rzeki w stronę lasów na lewym brzegu Belnianki, Według Mapy Galicji Zachodniej było tu 7 domów, obecnie wieś zachowała dawną zabudowę. W 1827 r. było tu 5 domów i 25wojtostwo-00001_x mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 


KOMÓRKI

Istniał tu folwark, wymieniony w 1748 r. znajdujący się w parafii Lisów. Według Mapy Galicji Zachodniej, osada zlokalizowana była przy skrzyżowaniu drogi do Skrzelczyc i Pierzchnicy. W widłach wspomnianych dróg stał folwark, którego budynki zabudowane były w czworobok