Parafie

 
Parafia Rzymsko – Katolicka P.W. św. Michała Archanioła
 

Ks. Proboszcz Tadeusz Cudzik

  

26-021 Daleszyce, ul. Kościelna 1, tel. (41) 317-11-91.

KRÓTKA HISTORIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO


Za panowania księcia Leszka Białego Bp Krakowski Iwo Odrowąż w 1221r. ufundował w Daleszycach kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła.
Założył parafię i ją wyposażył – podaje Jan Długosz w Liber Beneficjorum. Kościół był zbudowany w stylu romańskim, jednonawowy i pokryty gontem. Świątynia była kilkakrotnie przebudowywana: w 1629r. Jan Skarbek Kozietulski ufundował kaplicę Św. Magdaleny, a w 1639r. daleszanin Andrzej Smyczka (Rudnik) wybudował kaplicę zwiastowania N.M.P. W połowie XIX w. kościół został opasany murem, wybudowano w miejsce drewnianej, murowaną dzwonnice i przed nią kamienne schody. Przed frontem kościoła były dwie niewysokie wieże. W 1907-1912r. świątynia została całkowicie przebudowana wg. Projektu Stefana Szyllera. Podwyższono wieżę i główną nawę. Dobudowano nawy boczne i pokryto blachą kościół i dzwonnicę. Z dawnego kościoła pozostał front i dwie wieże. W 1920r. parafianie ufundowali wieżyczkę na kościele-sygnaturkę.
W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z XVIw. Z zasuwą z XVIII. Wyobrażającą postać Św. Michała Archanioła. Od 1782r. obraz został uznany jako Łaskami Słynący.
Na dzwonnicy wisiały 3 dzwony z XVIw., które zostały przeznaczone na potrzeby narodowe w 1830r. W czasie I i II Wojny Światowej dzwony zrabowali wrogowie. Obecnie dzwony zakupili parafianie w 1957r. i 1989r.

 

 


RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA Matki Boskiej Częstochowskiej

w Mójczy

 

Ks. Proboszcz Marcin Kałuża


26-021 Daleszyce, Mójcza Nr 36B

tel.(41) 361-85-87


 

 


Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski i św. augustyna

 

Ks. Proboszcz Marek Szymkiewicz

 

 


Suków 15  

26-021 Daleszyce

tel. (41) 307 34 29

 

 


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha

 

 

Ks. Proboszcz Tomasz Baranowski

 

Cisów 78 

26-021 Daleszyce

tel. (41) 312 75 88

www parafia cisów 

 

 


Kościół – parafialny p.w. św. Wojciecha, fundowany został w 1758r. przez Andrzeja Załuskiego, bpa Krakowskiego.

Parafia erygowana w 1765r. Budowa ukończona w 1816r. Kościół konsekrowany w 1817r.

Nawa dwuprzęsłowa, jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte wielobocznie, na jego osi zakrystia. Od zachodu trzykondygnacyjna wieża. Elewacje o podziałach ramowych, prezbiterium opięte ukośnymi szkarpami. Szkarpy, dach i wieża pokryte gontem, od 1972r. blacha.

Ołtarz główny – barokowo klasycystyczny z obrazami Koronacji Matki Boskiej i św. Wojciecha, z końca XVIII lub początku XIX w. Ołtarze boczne, ambona, drewniana chrzcielnica – późnobarokowe.

Tablica erekcji Kościoła ufundowana przez bpa Andrzeja Załuskiego z herbem Junorza 1758r.

Organy rokokowe – przebudowane.

Po prawej stronie (przy prezbiterium rzeźba św. Michała Archanioła depczącego diabła. Rzeźbę tę wykonał anonimowy rzeźbiarz dla upamiętnienia historii Cisowskiego diabła. Początkowo diabeł swój wstrętny pysk miał zwrócony w stronę ludzi. Toteż niechętnie stawano w pobliżu.

W 1943r. Kościół odnowiono, ówczesny proboszcz Józef Kotwicki, polecił majstrowi aby obciął diabłu głowę i wykręcił pyskiem do ściany.

W czasie II wojny światowej kościół był ośrodkiem modlitewnych spotkań, jak również miejscem schronienia dla partyzanckich oddziałów AK. W latach 1943-44 na zboczu pobliskiej Góry Stołowej obozował oddział płk. Mariana Sołtysiaka PS. „Barabasz”.

W czerwcu 1996r. wmurowano i poświęcono w kruchcie kościoła tablicę w hołdzie „Barabaszowi”.

„Wybranieccy” spotykają się w Cisowie w czerwcu każdego roku od 20 lat na Mszy św. polowej, przy ognisku, na kombatanckich uroczystościach.

 


Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa

Ks. Proboszcz Kazimierz Wierzbicki

 

Niestachów 54 A

26-021 Daleszyce

tel. (41) 302-12-93

www parafia niestachów 

 

  

  


Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Szczecnie

Ks. Proboszcz Paweł Stolarczyk

 www parafia szczecno

tel. (41) 317-00-90

 

 
Parafia pod wezwaniem  Matki Boskiej Częstochowskiej w Kaczynie

 

Ks. Proboszcz Grzegorz Przybylski

tel. (41) 317-19-78