Zabytki i pomniki

Obiekty wpisane do rejestru dóbr kultury i pozostałe będące
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 

CISÓW
1.        ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. WOJCIECHA:
    a.       cmentarz przykościelny - teren w granicach ogrodzenia,
    b.      kościół XVIII w., mur., remont., nr rej. 292 1768 - 1816, remont. 1938 i 1977,
    c.       lamus (ze stodołą VIII w., drewniany, 1763r.,
    d.      ogrodzenie (z bramką), XIX w., mur., l ćw. XIX,
    e.       ogród (przy plebani), XX w., ok. 1900r.,
    f.        plebania, XX w., drewniana, remontowana, ok. 1900 , remont. 1986r.
2.        CMENTARZ PARAFIALNY:
    a.       stary, XIX w., nr rej. 1148,teren w granicach ogrodzenia, połowie XIX w,
    b.      nowy, XIX w., nr rej. 1149, teren w granicach ogrodzenia, 2 połowie XIX w.
3.        DOM N R 39, XIX w., nr rej. 552 wł. Józefa Krzemińska, drewniany 1827r.,
4.        DOM (z częścią gospodarczą) NR 114, XX w., wł. Bolesław Ruczyński, drewniany, ok. 1918r.

DALESZYCE
5.        UKŁAD URBANISTYCZNY nr rej. 1044 XVI-XIX,
6.        ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA:
    a.       cmentarz przykościelny - teren w granicach ogrodzenia,
    b.      dzwonnica (dzwonnica–brama ze schodami), XIX w., nr rej. 1040 przebudowany, murowana, 1833,
    c.       kościół, XIII w., mur., przebudowany, nr rej. 1040., 1221, gruntownie przebudowany XVII, przebudowany i rozbudowany 1907 -   1920, arch. Stefan Szyller,
    d.      ogrodzenie (z bramkami), XIX w., murowane, przebudowane, l ćw. XIX, przebudowane po 1907r.
7.        ZESPÓŁ CMENTARZA PARAFIALNEGO
    a.       cmentarz, XIX w., nr rej. 1140 teren w granicach ogrodzenia, 2 ćw. XIX w.,
    b.      kaplica, XX w., mur nr rej. 1043, 1908r.,
8.        KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA, XIX w., mur., remont., przy ul. Kościelnej, pot. XIX, remont. 1986.
9.        KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA, XX w., mur., remont., nr rej. 1041, przy drodze do Górna, l pół. XIX, remont, l. 80 XX,
10.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 5:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XIX w., drewniany, 1892,
    b.      stodoła, XIX w., drewniana, 1892.
11.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 9:
    a.       brama, XX w., drewniana, pocz. XX w.,
    b.      dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniane - murowany, przebudowany, ok. 1920, rozbudowany, c. stodoła, XX w., drewniana, początek XX w,.
12.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 11:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XVIII w., drewniany, przebudowany, 1797, przebudowany 1946,
    b.      stodoła, XIX w., drewniana, pocz. XIX.
13.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 21:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XIX w., drewniany, XIX I XX przebudowany, 1963,
14.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 23:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniany, ok. 1920, remont. 1973.
15.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 25:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniany, ok. 1915, przebudowany, ok. 1926, remontowany, 1937, 1977, 1980, b. stodoła, XX w., drewniana, 1928,
16.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 27:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniany, 1910, przebudowany, po 1946, remont. 1973,
    b.      ogrodzenie, XX w., murowane, 1910,
    c.       piwnica, XX w., murowane, 1910,
    d.      stodoła, XX w., drewniane, 1910.
17.   DOM ul. Głowackiego Nr 14, XX w., drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1870r., przebudowany 1960r.
18.   DOM ul. Głowackiego Nr 15, XIX w.,, murowano - drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1880r., rozbudowany 1920r.
19.   DOM ul. Głowackiego Nr 16, XIX w., drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1835r.,
20.   DOM ul. Kościuszki NR 57, XX w., drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1901.
21.   DOM ul: Kościelna NR 18, XIX w., drewniany, 2 połowa XIX.
22.   DOM (z częścią gospod.), ul. 3 Maja NR 10, XX w., drewniany, 1915r.
23.   STODOŁA, pl. Cedry nr 17, XIX w., drewniana, wł. Henryk Lizis, ok. 1890
24.   CMENTARZ ŻYDOWSKI, XIX w., l połowa XIX, teren nie ogrodzony przy szosie z Daleszyc do Rakowa za rozwidleniem drogi do Napękowa.
 
MÓJCZA
25.   KOŚCIÓŁ P.W. MB CZĘSTOCHOWSKIEJ, XIX w., drewniany, przebudowany 1865r., rozbudowany 1917 r, dobudowana część murowana w 1982r.
 
NIESTACHÓW
26.   ZESPÓŁ ZAGRODY NR 28:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w, drewniany, wł. E.Grzegulec, ok. 1900r.,
    b.      stodoła, XX w., drewniany, ok. 1900r.
 
SŁOPIEC RZĄDOWY

27.   ZESPÓŁ DWORU:
    a.       dwór, XIX w., murowany, nr rej. 636, l poi XIX,
    b.      ogrodzenie (pozostałości ogrodzenia z bramą) , XIX w., murowano -drewniany, z bramą ,1 połowa XIX w.
28.   MŁYN WODNY, XIX w., murowano - drewniany, ruina, nr rej. 298 wł. Janusz Tomala, 1861r., od 1964 w postępującej ruinie.
 
SUKÓW

29.   ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI:
    a.       kościół, XX w., murowano - drewniany, nr rej. 1046, 1930-1936, arch. Jan Karol Sas - Zubrzycki,
    b.      ogród (przy plebani), XX w:, z zespołem starodrzewia po starym kościele,
    c.       plebania, XX w., drewniana, remont., nr rej. 1046, 1918r., dobudowa ganku 1936, remont, ok. 1975.
30.   DOM (z częścią gospodarczą), nr 106, XX w., drewniany, wł. Władysław Cedro, 1901r.
31.   CMENTARZ PARAFIALNY, XX w. teren w granicach ogrodzenia, 1918r.
 
SZCZECNO
32.   ZESPÓŁ DWORU
    a.       dwór, XVIII w., murowano - drewniany, przebudowany, nr rej. 1042 rozbudowany 4 ćw. XIX w, od 1995r. nie użytkowany,
    b.      park krajobrazowy, XIX w., nr rej. 1042, 2 połowie XIX w.
 
WIDEŁKI
33.   DOM NR 30, XIX w., drewniany., wł. Michalina Pietras, drewn., 1829r.
Wszystkie obiekty zabytkowe, stanowiące obiekty kultu religijnego lub obiekty użyteczności publicznej znajdują się w dobrym stanie technicznym i są użytkowane. W gorszej sytuacji są budynki mieszkalne, często opuszczone, o standardach odbiegających od aktualnych wymagań egzystencjonalnych. Dla niektórych obiektów inwentaryzacja fotograficzna wykonana w trakcie inwentaryzacji urbanistycznej terenu gminy, jest ostatnim dokumentem fotograficznym obiektu.MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ GMINY DALESZYCE

Mieszkańcy Ziemi Daleszyckiej wsławili się swym udziałem w walkach narodowo-wyzwoleńczych, zwłaszcza w powstaniu styczniowym oraz w czasie drugiej wojny światowej. Na terenie gminy znajdują się 24 miejsca pamięci narodowej:
1)      Tablica Partyzantów - Armii Krajowej Żołnierzy "Barabasza" -"Wybranieccy" - Cisów, kościół parafialny,
2)      Pomnik Członków Ruchu Oporu 1939 - 1945, - Daleszyce, PI. Cedry-skwer,
3)      Tablica Ks. Kpt. Henryka Peszko Ps. "Wicher", kapelana IV płk leg. AK, Daleszyce, wmurowana w figurę Matki Boskiej, park, pl. Staszica,
4)      Pomnik - Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej, - Cisów, cmentarz parafialny,
5)      Tablica Żołnierzy AK "Wybranieccy" 1939 -1945, - Daleszyce, w kruchcie kościoła parafialnego,
6)      Mogiły Ofiar Egzekucji 1944r., - Daleszyce, cmentarz parafialny,
7)      Mogiły Ofiar Wojny 1944 -1945r., - Suków, cmentarz parafialny,
8)      Pomnik Powstańców 1863r. i Partyzantów 1943 -1945, - Cisów, lasy cisowskie przy szlaku do Widełek,
9)      Tablica Żołnierzy - Partyzantów 1939 -1945, - Kaczyn - kościół parafialny,
10)  Pomnik - Miejsce Obozu Oddz. AK "Barabasza" - Cisów, w - lasach cisowskich na stoku Góry Stołowej,
11)  Pomnik - Mogiła Żołnierza AK 1944r., - Cisów, cmentarz parafialny,
12)  Mogiła Partyzanta AK, - Cisów - cmentarz parafialny,
13)  Obelisk - Powstańców 1863r., - Cisów - lasy cisowskie, przy szlaku niebieskim z Daleszyc do Widełek,
14)  Tablica Partyzantów AK "Wybranieccy", - Cisów, kościół parafialny,
15)  Symboliczna Mogiła Powstańców 1863r. Żołnierzom I i II Wojny Światowej,- Kranów, w - polu przy drodze z Daleszyc do Kranowa,
16)  Pomnik Ofiar Egzekucji 1942 -1944r., - Suków - Papiernia, 80 m. w głąb lasu, przy drodze Daleszyce - Suków, na odcinku Marzysz - Papiernia,
17)  Mogiła Partyzancka AK 1945r., - Cisów, cmentarz parafialny,
18)  Pomnik Ofiar Egzekucji 1943r. - Suków, na skraju lasu, przy drodze Daleszyce - Suków, na odcinku Marzysz - Papiernia,
19)  Pomnik Walki Partyzanckiej 1944r., Niestachów, przy drodze Niestachów -Radlin w pobliżu szkoły podstawowej,
20)  Mogiła Partyzanta 1943r. - Niestachów, w lesie na pół. od skrzyżowania dróg do Sukowa i Daleszyc,
21)  Pomnik - Miejsce Lądowania Desantu mjr Józefa Sobiesiaka, - Szczecno, w lesie na wschód od wsi Szczecno przy leśnym dukcie do wsi Holendry,
22)  Tablica pamiątkowa Ku Czci por. dypl. Edwarda Witolda Skrobota „Wiernego”, partyzanta oddziału AK pod dowództwem "Barabasza", -Cisów, kościół parafialny.
23)  Tablica upamiętniająca pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Daleszycach w 1926r., Daleszyce, Plac Staszica,
24)  Pomnik „W Hołdzie Mieszkańcom Ziemi Daleszyckiej – Uczestnikom Walk o Niepodległość Polski – Społeczeństwo” – Daleszyce, cmentarz parafialny.