Zimowe utrzymanie dróg

INFORMACJA

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DALESZYCE
W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

I. Droga wojewódzka nr 764 Kielce –Kranów -Daleszyce- Staszów

będzie utrzymywana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

TELEFON DO DYŻURNEGO W DYREKCJI - 41 347 04 92 (70)

DO OBWODU DROGOWEGO W ZGÓRSKU – 41 346 58 40 (50),  tel. kom. 604-401-210

II. Drogi powiatowe do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach:

1. Droga nr 15 541 ( 0355T) - Suków –Pierzchnica –Chmielnik,

2. Droga nr 15 517 ( 0332T) -Górno – Daleszyce – Borków,

3. Droga nr 15 514 ( 0329T) -Radlin – Brzechów – Daleszyce,

4. Droga nr 15 513 ( 0328T) -Zagórze- Mójcza – Suków ,

5. Droga nr 15 519 ( 0334T) -Daleszyce – Napęków,

6. Droga nr 15 561 ( 0372T) -Suków – Suków Babie

nr 15 562 ( 0365T) -Suków (tzw. Modrzewie ) po trasie kursowania linii MZK, i nr 15 563( 0373T) - Dyminy –Suków,

7. Droga nr 15 516 ( 0331T) - przez wieś Niestachów ,

8. Droga nr 15 520 ( 0335T) - Niwki Daleszyckie ,

9. Droga nr 15 521 ( 0355T) - Smyków – Sieraków ,

10. Droga nr 15 496 ( 0313T) - Cisów – Cisów Zakościele,

11. Droga nr 15 522 ( 0337T) - Huta Nowa – Widełki - Makoszyn,

12. Droga nr 15 553 ( 0365T) - na odcinku Wojciechów –Komórki,

13. Droga nr 15 542 ( 0356T) - Borków – Trzemosna.

14. Droga nr 15 552 ( 0361T) - Wojciechów –Skrzelczyce,

15. Droga nr 15 557 ( 0368T) - Podmarzysz- Marzysz I - Marzysz II,

16. Droga nr 15 543 ( 0357T) - przez wieś Szczecno,

18. Droga nr 15 544 ( 0358T) - Słopiec Szlachecki

Drogi powiatowe, które łączą sąsiednie gminy i odbywa się regularna komunikacja obsługująca ruch pasażerski – będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach utrzymywane w sposób ciągły , a pozostałe interwencyjnie.

TELEFON DO DYREKCJI PZD w KIELCACH - 41 200 -17- 33

DO OBWODU DROGOWEGO w ŁAGOWIE - 41 307- 40- 68


III. Drogi gminne i wiejskie tzw. transportu rolniczego- dojazdy do terenów zabudowanych- będą utrzymywane w okresie zimy przez Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach, a w przypadkach pilnych - interwencyjnie przez innych zleceniobiorców dysponujących sprzętem do odśnieżania i zwalczania śliskości.

 

Numer Urzędu Marsz.

Nazwa drogi

Kod  odcinka

Przebieg  odcinka

Długość  odcinka

Długość drogi [mb]

1.

319001T

 Kaczyn - Marzysz

319001T

DP 0355T - Kaczyn - Marzysz - DP 0368T

2+033

2033

2.

319002T

Skorzeszyce - Smyków

319002T

DP 0336T - Skorzerzyce - Smyków

0+400

400

3.

319003T

Bukówka - Mójcza

319003T

DW 764 - Bukówka - Mójcza - DP0328T

1+197

1797

4.

319004T

Borków - Słopiec Szlachecki

319004T

DP 0355T - Borków - Słopiec Szlachecki - DG 319005T

2+597

2597

5.

319005T

Słopiec Szlachecki

319005T

DP 0358T - Słopirc Szlachecki przez wieś

1+678

1678

6.

319006T

 Kaczyn - Znojów

319006T

DG 319001T - Kaczyn - Znojów - DG 319016T

1+156

1156

7.

319007T

 Kranów - Słopiec

319007T

DW 764 - Kranów - Znojów - DP 0332T

3+000

3000

8.

319008T

 Słopiec - Ławy - Niwki

319008T

DG 319005T - Słopiec - Ławy - Niwki - DG 319009T

1+884

1884

9.

319009T

Daleszyce - Niwki

319009T

DP 0332T - Dalszyce - Niwki - DW 764

3+295

3295

10.

319010T

Wójtostwo - Niwki

319010T

DP 0333T - Wójostwo - Niwki - DP 0334T

0+787

787

11.

319011T

Daleszyce: ul. Zagórze

319011T

DP 0332T - ul. Zagórze - do ostatnie zabudowania

0+970

970

12.

319012T

Daleszyce: ul. Dębczyny

319012T

DP 0329T - ul. Dębczyny - DP 0332T

0+849

849

13.

319013T

Brzechów - Brzechów Nowiny

319013T/1

DP 0329T - Brzechów - Brzechów Nowiny - do końca drogi

0+553

4347

319013T/2

DP 0329T - Brzechów - Brzechów Nowiny - DP 0329T

1+312

319013T/2

DP 0329T - Brzechów - Brzechów Nowiny - DP 0330T

2+482

14.

319014T

 Marzysz I - Marzysz II

319014T

DP 0368T - Marzysz I - Marzysz II - DP 0368T

2+031

2031

15.

319015T

Borków - Podmarzysz

319015T

DP 0355T - Borków - Podmarzysz - DP 0368T

3+183

3183

16.

319016T

 Marzysz - Znojów

319016T

DP 0368T - Marzysz - Znojów - DG 319006T

1+044

1044

17.

319017T

 Mójcza - ul. Chabrowa

319017T

DG 319003T - Mójcza - cała ul. Chabrowa

1+240

1240

18.

319018T

 Mójcza

319018T

DP 0328T - Mójcza - do ujęcia wody w Mójczy

0+439

439

19.

319019T

Suków Papiernia

319019T

DP 0355T - przez wieś Suków Papiernia - DR LOKALNA

1+390

1390

20.

319020T

 Trzemosna - Szczecno

319020T

DP 0356T - Trzemosna - Szczecno - DP 0357T

2+947

2947

21.

319021T

 Niwki Daleszyckie

319021T

DW 764 - przez wieś Niwki Daleszyckie - DP 0335T

2+254

2254

22.

319022T

Cisów

319022T

DP 0313T - przez wieś Cisów tzw. Łonek

0+950

950

23.

319023T

  Cisów Zadworze - Pasieka

319023T

DP 0313T - przez wieś Cisów Zadworze - Pasieka - DR LOKALNA

1+011

1011

24.

319024T

 Widełki tzw. Brzezinki

319024T

DP 0337T - przez wieś Widełki tzw. Brzezinki - do granica gminy

0+807

807

25.

319025T

 Widełki tzw. Zarobińskie

319025T

DP 0337T - przez wieś Widełki tzw. Zarobińskie - DR LOKALNA

0+473

473

26.

319026T

 Danków

319026T

DP 0333T - przez wieś Danków tzw. Górków

0+900

900

27.

319027T

Kranów

319027T

DW 764 - przez wieś Kranów - DR LOKALNA

0+845

845

28.

319028T

Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy

319028T/1

DP 0358T - Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy

0+330

740

319028T/2

DP 0358T - Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy - DG 319007T

0+410

29.

319029T

 Borków

319029T

DP 0356T - przez wieś Borków tzw. Działki - DP 0355T

0+412

412

30.

319030T

Daleszyce: ul. Mickiewicza

319030T/1

  DP 0329T - ul. Mickiewicza - DG 319037T (ul. Zielona)

0+889

1213

319030T/2

DG 319030T/1 (ul. Mickiewicza odc.1) - ul. Mickiewicza - DR LOKALNA

0+324

31.

319031T

Daleszyce: ul. Kilińskiego

319031T

DP 0332T - ul. Kilińskiego - DG 319033T (ul. Reja)

0+746

746

32.

319032T

Daleszyce: ul. Moniuszki

319032T

DG 319030T (ul. Mickiewicza) - ul. Moniuszki - DW 764

0+149

149

33.

319033T

Daleszyce: ul. Reja

319033T/1

DW 764 - ul. Reja - DG 313033T/2 (Pl. Cedry)

0+158

450

Daleszyce: Pl. Cedry

319033T/2

DW 764 - cała ulica Pl. Cedry

0+292

34.

319034T

Daleszyce: ul. Paderewskiego

319034T

DW 764 - ul. Paderewskiego - DG 319033T/2 (Pl. Cedry)

0+174

174

35.

319035T

Daleszyce: ul. Żeromskiego

319035T

DP 0332T - ul. Żeromskiego  - DG 319030T/1 (ul. Mickiewicza odc. 1)

0+142

142

36.

319036T

Daleszyce: ul. Kanałowa

319036T

DP 0332T - ul. Kanałowa - DG 319031T (ul. Kilińskiego)

0+092

92

37.

319037T

Daleszyce: ul. Zielona

319037T

DP 0332T - ul. Zielona - DG 319031T/1 (ul. Mickiewicza odc.1)

0+146

146

38.

319038T

Daleszyce: ul. Polna

319038T/1

DP 0332T - cała ul. Polna odc.1

0+542

778

319038T/2

DG 319038T/1 (ul. Polna odc.1) - cała ul. Polna odc.2

0+236

39.

319039T

Daleszyce: ul. Zakościele

319039T

DP 0332T - ul. Zakościele - DP 0333T

0+504

504

40.

319040T

Daleszyce: ul. Wójtostwo

319040T

DP 0333T - cała ul. Wójtostwo

0+457

457

41.

319041T

Daleszyce: ul. Błonie

319041T

DW 764 - cała ul. Błonie

0+187

187

42.

319042T

Daleszyce: ul. 3-go Maja

319042T

DW 764 - ul. 3-go Maja - DP 0333T

0+383

383

43.

B.N.

Daleszyce: ul. Wigury

B.N.

DG 319033T/2 (Pl. Cedry) - cała ul. Wigury

0+200

200

44.

319045T

 Komórki tzw. Podwale

319045T

DP 0361T - przez wieś Komórki tzw. Podwale - DP0365T

0+995

995

45.

B.N.

 Szczecno tzw. Kocieczyn

B.N.

DP 0335T - Przez wieś Szczecno tzw. Kocieczyn - DR LOKALNA

0+780

780

46.

B.N.

Marzysz tzw. Przypuść

B.N.

DP 0368T - Przez wieś Marzysz tzw. Przypuść - DR LOKALNA

0+600

600

47.

319046T

 Suków k/Papierni

B.N.

DP 0355T - Suków k/Papierni

0+205

620

B.N.

G000048 - Suków k/Papierni - koniec działki drogowej

0+415

48.

319047T

 Cisów Mały Bór - Cisów Duży Bór

319047T

DW 764 - Cisów Mały Bór - Cisów Duży Bór - DW 764

1+067

1067

49.

319048T

 Sierków tzw. Za wsią

319048T

DP 0335T - Sierków tzw. Za wsią

0+165

165

50.

319051T

Borków - Osiedle

319051T

DG 319029T - Borków - Osiedle - DG 319004T

0+347

722

319051T

DP 0355T - Borków - Osiedle - G000050.1

0+375

51.

319049T

 Borków - Okrężna

316049T

DP 0355T - Borków - Okrężna - DP 0355T

1+214

1214

52.

B.N.

 Marzysz tzw. Kiełków

B.N.

DP 0365T - przez wieś Marzysz tzw. Kiełków - DP 0365T

1+068

1068

53.

B.N.

Mójcza - ul. Wiosenna

B.N.

DP 0328T - Mójcza ul. Wiosenna - ostatnie zabudowania

0+710

710

54.

B.N.

 Mójcza-  ul. Akacjowa

B.N.

DP 0328T - Mójcza cała ul. Akacjowa

0+800

800

55.

B.N.

 Mójcza - ul. Skalna

B.N.

DP 0328T - Mójcza cała ul. Skalna

0+323

323

56.

B.N.

Mójcza  tzw. Do Młyna

B.N.

DP 0328T - Mójcza tzw. Do młyna - DR LOKALNA

0+910

910

57.

319050T

 Brzechów

319050T

DP 0329T - Brzechów tzw. Przygun - DR LOKALNA

0+785

785

58.

B.N.

Daleszyce:  ul. Mała

B.N.

G000059 - ul. Mała - DG 319033T/1 (ul. Reja odc. 1)

0+175

175

59.

B.N.

Daleszyce: ul. Grottegera

B.N.

DW 764 - ul. Grottegera - DG 319031 (ul Kilińskiego)

0+098

98

60.

B.N.

Niwy przy domu opieki

dz. 1157/51; 1157/1; 127/2; 192/2

DP 0335T - końca zabudowań

1+270

1270

61.

B.N.

Niwy za świetlicą

366; 388/26

DG 319021 - końca zabudowań

0+650

650

62.

B.N.

Mójcza dz. 62/2

62/2

DP 0328T do końca działki

0+395

395

63.

B.N.

Niestachów osiedle

1/16

DP 0331T- cały numer działki

0+650

650

64.

B.N.

Borków przy plaży

395

DP 0356T do km. 0+080

0+080

80

65.

B.N.

Komórki do działek

158

DP 0365T - do km. 0+135

0+135

135

66.

B.N.

Kranów

147;912

DW 764- DG 319027T

0+650

650

67.

B.N.

Kranów

391/1; 397;372

DG 319007T - DG 319007T

1+210

1210

68.

B.N.

Suków ul. Nad Lubrzanką

520

DW 764 - końca zabudowań

0+480

480

69.

B.N.

Szczecno Aleja

700

DP 0355T - do km. 0+235

0+235

235

70.

B.N.

Szczecno dz. 69/14

69/14

DP 0355T - DP 0355T

0+310

310

71.

B.N.

Szczecno dz. 281

281

DP 0357T - do km. 0+295

0+295

295

72.

B.N.

Szczecno przy pętli

223

DP 0357T do km. 0+160

0+160

160

73.

B.N.

Szczecno dz. 343

343

DP 0357T do km. 0+165

0+165

165

74.

B.N.

Daleszyce ul. Spacerowa

294/2 (gruty wsi Danków)

DP 0333T do km. 0+176

0+175

175

75.

B.N.

Szczecno dz. 354

354

DG 319020T do km. 0+405

0+405

405

76.

B.N.

Niwy dz. 693 i 709

693; 709

DG319009T do 0+700

0+700

700

77.

B.N.

Niwy dz. 1157/55 i 1157/59

1157/55; 1157/59

DP0335T do km. 0+325

0+325

325

78.

B.N.

Niwy 1195/1; 1200/1; 477/2

1195/1; 1200/1; 477/2

DP 0335T do DG319021T

0+715

715

79.

B.N.

Widełki-Łazy

277/2; 279/1; 280/4; 282/2

DG319028T do km. 0+480

0+480

480

80.

B.N.

Cisów dz. 235

235

DP0313T do km. 0+675

0+675

675

81.

B.N.

Cisów dz. 40/1 i 40/2

40/1; 40/2

DP 0313T do DG319023T

0+325

325

82.

B.N.

Cisów dz. 434

434

DG319023T do km. 0+325

0+325

325

83.

B.N.

Cisów Pasieka

25

DG319023T do km. 0+420

0+420

420

84.

B.N.

Niestachów dz. 73/30

73/30

DP0329T do km. 0+360

0+360

360

85.

B.N.

Daleszyce przy szkole

2136/3; 2096/3; 2097/3; 2101/1; 2102/1

DW764 do km. 0+220

0+220

220

86.

B.N.

Marzysz Pierwszy

513/2; 513/3

DG319014T do km. 0+325

0+325

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

74,247km

 

TELEFON DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DALESZYCACH – 41 307 20 21

I URZĘDU MIASTA I GMINY W DALESZYCACH - 41 317-16-94 wew. 104

 INFORMACJA

 

W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY DALESZYCE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015.

 

Kolejność i sposób zimowego utrzymania odcinków dróg przebiegających przez teren gminy i znajdujących się na terenie gminy Daleszyce.

 

I. Droga wojewódzka nr 764 Kielce –Kranów -Daleszyce- Staszów

 będzie utrzymywana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

 w Kielcach

 

TELEFON DO DYŻURNEGO W DYREKCJI - 41 347 04 92 (70)

DO OBWODU DROGOWEGO W ZGÓRSKU – 41 346 58 40 (50)

 

II. Drogi powiatowe do utrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg

 w Kielcach:

 

 1. Droga nr 15 541 ( 0355T) - Suków –Pierzchnica –Chmielnik,

 2. Droga nr 15 517 ( 0332T) -Górno – Daleszyce – Borków,

 3. Droga nr 15 514 ( 0329T) -Radlin – Brzechów – Daleszyce,

 4. Droga nr 15 513 ( 0328T) -Zagórze- Mójcza – Suków ,

 5. Droga nr 15 519 ( 0334T) -Daleszyce – Napęków,

 6. Droga nr 15 561 ( 0372T) -Suków – Suków Babie

 nr 15 562 ( 0365T) -Suków (tzw. Modrzewie ) po trasie kursowania

 linii MZK,

 i nr 15 563( 0373T) - Dyminy –Suków,

 7. Droga nr 15 516 ( 0331T) - przez wieś Niestachów ,

 8. Droga nr 15 520 ( 0335T) - Niwki Daleszyckie ,

 9. Droga nr 15 521 ( 0355T) - Smyków – Sieraków ,

10. Droga nr 15 496 ( 0313T) - Cisów – Cisów Zakościele,

11. Droga nr 15 522 ( 0337T) - Huta Nowa – Widełki - Makoszyn,

12. Droga nr 15 553 ( 0365T) - na odcinku Wojciechów –Komórki,

13. Droga nr 15 542 ( 0356T) - Borków – Trzemosna.

14. Droga nr 15 552 ( 0361T) - Wojciechów –Skrzelczyce,

15. Droga nr 15 557 ( 0368T) - Podmarzysz- Marzysz I - Marzysz II,

16. Droga nr 15 543 ( 0357T) - przez wieś Szczecno,

18. Droga nr 15 544 ( 0358T) - Słopiec Szlachecki

 

 Drogi powiatowe, które łączą sąsiednie gminy i odbywa się regularna

 

komunikacja obsługująca ruch pasażerski – będą przez Powiatowy Zarząd Dróg

 

w Kielcach utrzymywane w sposób ciągły , a pozostałe interwencyjnie.

 

TELEFON DO DYREKCJI PZD w KIELCACH - 41 200 -17- 33

 

DO OBWODU DROGOWEGO w ŁAGOWIE - 41 307- 40- 68

 

 

 - 2 -

 

III. Drogi gminne i wiejskie tzw. transportu rolniczego- dojazdy do terenów

 zabudowanych- będą utrzymywane w okresie zimy przez Zakład Usług

 Komunalnych w Daleszycach, a w przypadkach pilnych - interwencyjnie

 przez innych zleceniobiorców dysponujących sprzętem do odśnieżania

 i zwalczania śliskości.

 

Dotyczy to następujących dróg gminnych :

 

 1) Ulice w miejscowości Daleszyce: Mickiewicza, Kilińskiego, Moniuszki,

 Reja + Pl. Cedry, Paderewskiego, Żeromskiego, Kanałowa, Zielona, Polna,

 Zakościele, Wójtostwo , Błonie, 3-go Maja.

2) Droga nr 319 007 T Kranów – Słopiec,

3)     Droga nr 319 015 T Borków – Podmarzysz,

 4) Droga nr 319 001 T Kaczyn - Marzysz ( od drogi pow. nr 15 541),

 5) Droga nr 319 006 T Kaczyn - Znojów,

 6) Droga nr 319 014 T Marzysz I - Marzysz II,

 7) Droga nr 319 003 T Bukówka – Mójcza ( ul. Chabrowa),

 8) Droga nr 319 005 T Szlachecki przez wieś,

 9) Droga nr 319 008 T Słopiec - Ławy - Niwki,

10) Droga nr 319 009 T Daleszyce - Niwki,

11) Droga nr 319 010 T Wójtostwo- Niwki,

12) Droga nr 319 011 T Daleszyce ul. Zagórze ( od drogi pow. nr 15 517),

13) Droga nr 319 012 T Daleszyce ul. Dębczyny ( od drogi pow. nr 15 514),

14) Droga nr 319 013 T Brzechów - Brzechów Nowiny,

15) Droga nr 319 002 T Skorzeszyce – Smyków ( od drogi powiatowej do szkoły ) ,

16) Droga nr 319 004 T Borków – Słopiec Szlachecki,

17) Droga nr 319 016 T Marzysz - Znojów,

18) Droga nr 319 018 T Do ujęcia wody w Mójczy,

19) Droga nr 319 019 T Przez wieś Suków Papiernia,

20) Droga nr 319 020 T Trzemosna - Szczecno,

21) Droga nr 319 021 T Przez wieś Niwki Daleszyckie,

22) Droga nr 319 022 T Przez wieś Cisów tzw. Łonek,

23) Droga nr 319 023 T Przez wieś Cisów Zadworze - Pasieka,

24) Droga nr 319 024 T Przez wieś Widełki tzw. Brzezinki,

25) Droga nr 319 025 T Przez wieś Widełki tzw. Zarobińskie,

26) Droga nr 319 026 T Przez wieś Danków tzw. Górka,

27) Droga nr 319 027 T Przez wieś Kranów,

28) Droga nr 319 028 T Słopiec Szlachecki - Słopiec Rządowy,

29) Droga nr 319 029 T Przez wieś Borków – Działki

 

oraz pozostałe drogi tzw. dojazdowe – wewnętrzne - do istniejących zabudowań mieszkalnych .

 

TELEFON DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DALESZYCACH – 41 307 20 21

I URZĘDU MIASTA I GMINY W DALESZYCACH - 41 317-16-94 wew. 104

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

loga-projekt-stary

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.1 - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: "Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Niestachów w Gminie Daleszyce w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków"

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSW.04.01.00-26-0041/16-00

1. Specjalistyczny samochód strażacki dla OSP w Niestachowie.

2. Podpisanie umowy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Niestachów.

3. Druhowie z Niestachowa mają nowoczesny wóz strażacki.


loga-projekt-stary

VII Oś priorytetowa – Sprawne usługi publiczne

Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.07.04.00-26-0046/16-00

1. Ruszyły prace nad rozwudową szkoły w Sierakowie.

2. Trwa rozbudowa szkoły w Sierakowie.

3. Sprawdzili postępy prac przy budowie szkoły w Sierakowie - ogromna inwestycja prawie na finiszu.

4. Szkoła w Sierakowie rozbudowana

Informacja o plikach cookies

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 r. przepisów art. 70b ustawy o systemie oświaty

 Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122 ( t.j. Dz.U. z 2018, poz. 996);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2017, poz. 1641);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2017, poz.1644);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 362);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresuprzedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2015, poz.1073);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Daleszyce, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporząKomisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami
  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • Oświadczenie o poniesionych kosztach.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce - Wydział Oświaty, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Pobierz załączniki:
- załącznik nr 1 (wniosek)
- załącznik nr 2 (oświadczenie)
- załącznik nr 3 (formularz de minimis)
- załącznik nr 4 (zawiadomienie)

Informacja dotycząca obowiązków właścicieli /użytkowników nieruchomości w czasie okresu zimowego

 Właściciel nieruchomości posiada obowiązek usuwania śniegu, lodu z chodnika będącego częścią drogi publicznej. Osoby niedopełniające obowiązku odśnieżenia narażają się na grzywnę mandatu karnego w wysokości kwoty 100 zł. Odpowiedzialność osób nie wykonujących ten rodzaj obowiązków może skutkować poważniejszymi konsekwencjami w przypadku doznania urazu przez przechodnia np.złamania kończyny lub podobnych obrażeń bowiem poza odpowiedzialność karną istnieje możliwość pociągnięcia właściciela o zadośćuczynienie roszczeń wyrażonych przez poszkodowanego,który kierując sprawę na drogę powództwa cywilno- prawnego będzie domagał się odszkodowania.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Komunikacja miejska, BUS

Dzisiaj jest: 16 stycznia 2019 Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

utrudnienia-obwodnica

 

czyste-powietrzeodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11445633