Kwalifikacja wojskowa w 2012 r.

wojsko xZgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz.U.Nr 245, poz. 1463), kwalifikacja wojskowa na terenie woj. świętokrzyskiego rozpoczęła się 6 lutego i potrwa do 30 kwietnia.
Zobowiązanymi do stawienia się przed właściwymi organami są mężczyźni z rocznika 1993, mężczyźni urodzeni w latach 1988-1992, w przypadku których komisja jeszcze nie orzekała oraz kobiety urodzone w latach 1988 – 1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub które ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.

Zgodnie z wojewódzkim planem, kwalifikacja wojskowa mężczyzn z terenu Miasta i Gminy Daleszyce odbyła się w dniach od 13 do 16 lutego 2012 przed Powiatową Komisją Lekarską w Kielcach Nr 2 przy ul. Karczówkowskiej 20. Wezwanych zostało 109 mężczyzn rocznika 1993 (podstawowego) oraz 2 mężczyzn rocznika 1992.

W trakcie badań lekarskich zostały określone kategorie zdrowia, założona została ewidencja wojskowa i wydane książeczki wojskowe.
Osoby wobec których orzeczone zostały kategorie zdolności "A", "B" lub "D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (14 dni), zostaną z urzędu przeniesione do rezerwy, a w związku z tym będą posiadały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W wyznaczonym dla Miasta i Gminy Daleszyce terminie, na komisję kwalifikacyjną nie zgłosiło się 8 mężczyzn rocznika podstawowego i 2 mężczyzn rocznika starszego.
Na osobę, która nie stawiła się na komisję kwalifikacyjną bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe jej doprowadzenie przez Policję.

Burmistrz Miasta i Gminy z mocy ustawy w bieżącym roku zarządził w jednym przypadku przymusowe doprowadzenie przez policję mężczyzny z rocznika 1992, który mimo kilkakrotnych
wezwań nie stawiał się na komisję.

Prosimy więc, aby wszyscy "spóźnialscy" stawili się w terminie do 30 kwietnia br. przed komisją kwalifikacyjną co spowoduje, że Burmistrz nie będzie więcej razy obligowany do stosowania środków przymusu.

T. Smołuch

Dzisiaj jest: 20 marca 2018 Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11113967