Informacja o zakończeniu programu usuwania azbestu

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 15 września 2012r. zostało zakończone zadanie pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce".
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 29.160,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 20.412,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • oraz ze środków Gminy Daleszyce -w kwocie 8.748,00 zł.

Dzisiaj jest: 25 kwietnia 2017 Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl

odpady2013

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
500+ Informacje, wnioski

500

Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

10759879