Informacja o zakończeniu programu usuwania azbestu (2)

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 15 listopada 2012r. zostało zakończone zadanie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z obiektów, które ucierpiały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych występujących w dniach 5-7 sierpnia 2012r. na terenie Miasta i Gminy Daleszyce".
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 7997,13 zł, tj. 100% kosztów kwalifikowanych zadania;


Dzisiaj jest: 25 kwietnia 2017 Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl

odpady2013

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
500+ Informacje, wnioski

500

Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

10759873