Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2016 r.

Informuję, że w dniu 16 listopada 2016r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2016 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 17.280,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 12.096,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania
• oraz ze środków Gminy Daleszyce -w kwocie 5.184,00 zł.


Dzisiaj jest: 27 kwietnia 2018 Imieniny: Felicja, Teofil, Zyta

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11154363