Daleszyce z bardzo dużym budżetem na 2019 rok

budzet28 grudnia 2018 r., podczas sesji Rady Miejskiej, radni Miasta i Gminy Daleszyce jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody gminy w wysokości - 82.772.000,00 zł ( w tym dochody bieżące 67.935.912,69 zł, dochody majątkowe: 14.836.087,31 zł) a wydatki 87.372.000,00 zł. (wydatki bieżące 61.374.517,23 zł, a wydatki majątkowe: 25.997.482,77 zł). W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 552.975,42 zł.

Gdy przyjrzeć się szczegółowo planowanemu budżetowi okazuje się, że zabezpieczono w nim środki na praktycznie każdą dziedzinę i obszar funkcjonowania gminy, co pozostaje w ścisłym związku z założoną przez władze gminy, konsekwentnie realizowaną strategią. Dużą satysfakcją i radością jest dla nas fakt, że cel, jaki sobie postawiliśmy czyli równomierny rozwój gminy Daleszyce jest przez nas realizowany a wsparcie kierowane jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. wyjaśnia Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Doświadczenie mówi nam, że tylko tak prowadzone działania – w spójny i zrównoważony sposób, z równą dbałością o każdy element, mogą być efektywne. Ten efekt mierzy się natomiast nie tylko gospodarnym, rozsądnym dysponowaniem finansami, lecz przede wszystkim poziomem zadowolenia, komfortu
i jakości życia wszystkich mieszkańców gminy. I to jest właśnie ten główny cel, którego nigdy nie wolno nam stracić z oczu- dodaje burmistrz.

W nowym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej przeznaczono pulę środków na inwestycje związane z ochroną środowiska i poprawą funkcjonowania systemów wodno-kanalizacyjnych gminy. Przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Daleszycach oraz będziemy modernizować oczyszczalnie ścieków w Marzyszu. W 2019 roku wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w Sukowie i Kranowie, pompownia wody w Brzechowie, zmodernizowane zostaną ujęcia wody w Mójczy, Niwach i Smykowie. Zabezpieczone są środki na zadanie: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Niestachowie i Brzechowie.

W 2019 roku Gmina Daleszyce będzie kontynuować także inwestycje drogowe. W budżecie zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji lub przebudowę dróg gminnych w następujących sołectwach: Niwy, Cisowie, Marzyszu, Daleszycach, Brzechowie, Słopcu, Kranowie, Sukowie, Dankowie, Borkowie, Mójczy, Komórkach. Nowy budżet zakłada także kontynuację rozbudowy szkoły podstawowej w Niestachowie, przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Komórkach, modernizację i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki, budowę platformy widokowej w miejscowości Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc przy świetlicach w Cisowie i Widełkach, na budowę ścieżek rowerowych na termomodernizację budynku przedszkolnego w Cisowie, na wybudowanie centrum przesiadkowego oraz na dokończenie dokumentacji projektowej na budowę sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Borkowie, Szczecnie, Brzechowie, Słopcu i Marzyszu.

Część środków będzie również przeznaczona na budowę nowego oświetlenia ulicznego, nowych odcinków wodociągowych, a także na zakup i wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej, budowę siłowni zewnętrznej na Wójtostwie, budowa placu zabaw w Trzemosnej oraz wiele mniejszych inwestycji, z których mieszkańcy będą zadowoleni.

Ważną pozycją w nowoprzyjętym budżecie gminy jest również program profilaktyki zdrowotnej - szczepienia przeciwko meningokokom oraz grypie, a także stałe wsparcie funkcjonowania działających na terenie gminy szkół, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko Gminnego Żłobka, ochotniczych straży pożarnych oraz klubów sportowych i szkółki kolarskiej. Środki zabezpieczono także na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Miniony rok pokazał, że mądre wydatkowanie zasobów finansowych przynosi wymierne efekty – mówi burmistrz Dariusz Meresiński – dzięki umiejętnemu sięganiu po środki unijne i zwiększeniu dochodów budżetu gminy udaje nam się realizować zadania inwestycyjne, które oczekiwane są od wielu lat. Wierzę, ze rozpoczynający się właśnie rok przyniesie nam wszystkim tylko dobre, mądre rozwiązania pozwalające na dalsze umocnienie finansowe i gospodarcze gminy Daleszyce.

Na ostatniej sesji 2018 roku podjęto również uchwały m. in. dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. Warto zaznaczyć, że zarówno budżet na 2019 rok jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2028 – uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Redakcja


UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2019 rokDzisiaj jest: 3 czerwca 2020 Imieniny: Leszek, Anatola, Tamara

wybory-prezydenta-logozakladka-koronawirus2-www

odpady-nowe-konto.jpg

odpady2013

info-radca-prawny-www

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Statystyki odwiedzin

12069474