Organizacja pracy

Tablica Informacyjna

Nr pokoju

BIURO RADY MIEJSKIEJ

12

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

27

SEKRETARZ

26

SKARBNIK

16

RADCA PRAWNY

14

URZĄD STANU CYWILNEGO

30

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i ROZWOJU:

Sekretariat

25

Obsługa Rady Miejskiej

12

Ewidencja działalności gospodarczej

28

Kadry

1

Wojsko i obrona cywilna

2

Ewidencja ludności i dowody osobiste

29

Promocja

21

WYDZIAŁ OŚWIATY

pok.110

budynek dawnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

WYDZIAŁ PLANOWANIA i FINANSÓW:

Księgowość budżetowa

17, 24, 22

Wymiar zobowiązań pieniężnych

18

Księgowość podatkowa, windykacja

19

Kasa

23

WYDZIAŁ GOSPODARKI, MIENIA i ROLNICTWA:

Rolnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska

4

Geodezja, gospodarka gruntami

9

Planowanie przestrzenne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, inwestycje i zarząd drogami

3

STRAŻ MIEJSKA

11 

LEGENDA:

pokoje nr 1 - 13

PARTER

pokoje nr 14 - 30

PIĘTRO

Numer telefonu na centralę Urzędu Miasta i Gminy:

[041] 317-16-93 lub 317-16-94