Wybory Parlamentarne 2015

kbw

Oficjalna strona internetowa PKW

pdf-icon 32 x

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17.07.2015r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Kalendarz wyborczy

pdf-icon 32 x Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 16 września 2015 r. w sprawie podziału Gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania, informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
pdf-icon 32 x Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Daleszyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
pdf-icon 32 x Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
pdf-icon 32 x Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o sporządzeniu spisu wyborców
pdf-icon 32 x Protokół z przeprowadzonego losowania kandydatów na członków OKW w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
pdf-icon 32 x Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia  5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
pdf-icon 32 x ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE o terminie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
pdf-icon 32 x Pismo Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany czasu na "zimowy" w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
pdf-icon 32 x Pismo Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 20 października 2015 r. w sprawie stosowania urny pomocniczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Multimedialne komunikaty PKW

wybory-sejm

wybory-senat