Władze

 Burmistrz Dariusz Meresiński
 Zastępca Burmistrza Mariusz Porębski
 Sekretarz Bogusław Skowron
 Skarbnik Jadwiga Głozowska

Burmistrz lub jego zastępca przyjmują interesantów we wtorek, w godzinach: 7:30 - 15:30.

W celu umówienia spotkania prosimy o jego zgłoszenie w sekretariacie Urzędu Miasta (tel. 41 317-16-94).