PARAFIA RZYMSKO – KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Ks. Proboszcz Tadeusz Cudzik

26-021 Daleszyce, ul. Kościelna 1, tel. (41) 317-11-91.

KRÓTKA HISTORIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

Za panowania księcia Leszka Białego Bp Krakowski Iwo Odrowąż w 1221r. ufundował w Daleszycach kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła.
Założył parafię i ją wyposażył – podaje Jan Długosz w Liber Beneficjorum. Kościół był zbudowany w stylu romańskim, jednonawowy i pokryty gontem. Świątynia była kilkakrotnie przebudowywana: w 1629r. Jan Skarbek Kozietulski ufundował kaplicę Św. Magdaleny, a w 1639r. daleszanin Andrzej Smyczka (Rudnik) wybudował kaplicę zwiastowania N.M.P. W połowie XIX w. kościół został opasany murem, wybudowano w miejsce drewnianej, murowaną dzwonnice i przed nią kamienne schody. Przed frontem kościoła były dwie niewysokie wieże. W 1907-1912r. świątynia została całkowicie przebudowana wg. Projektu Stefana Szyllera. Podwyższono wieżę i główną nawę. Dobudowano nawy boczne i pokryto blachą kościół i dzwonnicę. Z dawnego kościoła pozostał front i dwie wieże. W 1920r. parafianie ufundowali wieżyczkę na kościele-sygnaturkę.
W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z XVIw. Z zasuwą z XVIII. Wyobrażającą postać Św. Michała Archanioła. Od 1782r. obraz został uznany jako Łaskami Słynący.
Na dzwonnicy wisiały 3 dzwony z XVIw., które zostały przeznaczone na potrzeby narodowe w 1830r. W czasie I i II Wojny Światowej dzwony zrabowali wrogowie. Obecnie dzwony zakupili parafianie w 1957r. i 1989r.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 


 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

W MÓJCZY

Ks. Proboszcz Marcin Kałuża

26-021 Daleszyce, Mójcza Nr 36B

tel.(41) 361-85-87

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 


 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI I ŚW. AUGUSTYNA

Ks. Proboszcz Marek Szymkiewicz

Suków 15  

26-021 Daleszyce

tel. (41) 307 34 29

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. WOJCIECHA

Ks. Proboszcz Tomasz Baranowski

Cisów 78 

26-021 Daleszyce

tel. (41) 312 75 88

Kościół – parafialny p.w. św. Wojciecha, fundowany został w 1758r. przez Andrzeja Załuskiego, bpa Krakowskiego.

Parafia erygowana w 1765r. Budowa ukończona w 1816r. Kościół konsekrowany w 1817r.

Nawa dwuprzęsłowa, jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte wielobocznie, na jego osi zakrystia. Od zachodu trzykondygnacyjna wieża. Elewacje o podziałach ramowych, prezbiterium opięte ukośnymi szkarpami. Szkarpy, dach i wieża pokryte gontem, od 1972r. blacha.

Ołtarz główny – barokowo klasycystyczny z obrazami Koronacji Matki Boskiej i św. Wojciecha, z końca XVIII lub początku XIX w. Ołtarze boczne, ambona, drewniana chrzcielnica – późnobarokowe.

Tablica erekcji Kościoła ufundowana przez bpa Andrzeja Załuskiego z herbem Junorza 1758r.

Organy rokokowe – przebudowane.

Po prawej stronie (przy prezbiterium rzeźba św. Michała Archanioła depczącego diabła. Rzeźbę tę wykonał anonimowy rzeźbiarz dla upamiętnienia historii Cisowskiego diabła. Początkowo diabeł swój wstrętny pysk miał zwrócony w stronę ludzi. Toteż niechętnie stawano w pobliżu.

W 1943r. Kościół odnowiono, ówczesny proboszcz Józef Kotwicki, polecił majstrowi aby obciął diabłu głowę i wykręcił pyskiem do ściany.

W czasie II wojny światowej kościół był ośrodkiem modlitewnych spotkań, jak również miejscem schronienia dla partyzanckich oddziałów AK. W latach 1943-44 na zboczu pobliskiej Góry Stołowej obozował oddział płk. Mariana Sołtysiaka PS. „Barabasz”.

W czerwcu 1996r. wmurowano i poświęcono w kruchcie kościoła tablicę w hołdzie „Barabaszowi”.

„Wybranieccy” spotykają się w Cisowie w czerwcu każdego roku od 20 lat na Mszy św. polowej, przy ognisku, na kombatanckich uroczystościach.

  

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com


 
Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa

Ks. Proboszcz Kazimierz Wierzbicki

Niestachów 54 A

26-021 Daleszyce

tel. (41) 302-12-93

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com


 

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Szczecnie

Ks. Proboszcz Paweł Stolarczyk

tel. (41) 317-00-90

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com


 

Parafia pod wezwaniem  Matki Boskiej Częstochowskiej w Kaczynie

Ks. Proboszcz Grzegorz Przybylski

tel. (41) 317-19-78

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com