Drukuj
Odsłony: 255

Gmina Daleszyce jest gotowa do realizacji kolejnej edycji programu usuwania azbestu z budynków na terenie naszych miejscowości. Umowa na wykonanie zadania została podpisana, planowane jest zutylizowanie 18 tysięcy metrów kwadratowych materiału.

W tym roku na realizację programu gmina zabezpieczyła w budżecie 107.460,00 zł. W myśl umowy z wykonawcą kwota ta zostanie przekazana na utylizację eternitu z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Nieruchomości, z których odebrany zostanie azbest, typowane są na podstawie kolejności wniosków składanych przez mieszkańców gminy Daleszyce. W pierwszej kolejności zrealizowane zostaną wnioski złożone w ubiegłym roku – to na ich podstawie oszacowana została ilość azbestu do demontażu i utylizacji.