Drukuj
Odsłony: 498

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, zdobyło wysokie dofinansowanie na realizację projektu pn. Razem z Seniorami. W ramach projektu powstanie w naszej gminie pięć nowych klubów seniora, które zapewnią opiekę i zajęcia dla 80-ciu starszych osób.

Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce w partnerstwie z gminą Daleszyce. Działanie będzie polegać na świadczeniu usług dla osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. – To ogromny sukces naszego Stowarzyszenia i całej gminy, ponieważ na kilkadziesiąt wniosków, tylko niewielka część dostała dofinansowanie – podkreśla Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia. – Warto zauważyć, że w dobie trwającej pandemii, kiedy pozyskiwanie środków zewnętrznych nie jest proste, udało nam się zaplanować działania, które zostały bardzo dobrze ocenione i mocno wsparte finansowo. Dzięki temu otoczymy opieką kolejne grupy potrzebujących wsparcia mieszkańców.

Nowe kluby powstaną w miejscowościach: Mójcza, Brzechów, Marzysz, Niestachów i Słopiec. Projekt będzie realizowany od 1 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku. W programie wspartych zostanie 80 osób w wieku 60 plus. Planowane są działania z zakresu doradztwa służb medycznych, programy edukacyjne służące aktywizacji osób starszych (warsztaty plastyczne, kulinarne, ruchowe) spotkania integracyjne i wspólne wyjazdy kulturalne i krajoznawcze. Seniorzy będą się spotykać w budynkach, które są własnością gminy i mają lub będą mieć wprowadzone udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

- W ramach projektu „Razem z Seniorami” chcemy zapewnić podopiecznym codzienne wsparcie, różnorodne zajęcia i integrację międzypokoleniową –  podkreśla Anna Kosmala. - Kluby ułatwią wielu osobom dostęp do usług m.in. z zakresu opieki zdrowotnej czy do instytucji kultury, ale też zapewnią pomoc w rozwijaniu zainteresowań, aktywności twórczej, sprawności manualnej, będą prowadzone zajęcia ruchowe dla poprawy wydolności organizmu i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, konsultacje medyczne, dietetyczne czy psychologiczne. W myśl idei naszego projektu – poprzez te wszystkie działania – proponujemy głębszą pomoc w pokonywaniu trudności i kryzysów charakterystycznych dla tego okresu życia.

Koszt prowadzenia klubów przekroczy 1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 970 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Partnerem Stowarzyszenia w realizacji projektu jest gmina Daleszyce. - Mamy już doświadczenia związane z prowadzeniem klubów seniora i możemy stwierdzić, że to bardzo potrzebna mieszkańcom i wartościowa inicjatywa – podkreśla burmistrz Daleszyc, Dariusz Meresiński. – Dzięki klubom seniorzy pokonują wiele barier – osobistych i społecznych. Począwszy od wyjścia z domu, które bywa problematyczne dla osób starszych i samotnych, przez kontakty ze specjalistami różnych dziedzin, po rozwijanie własnych pasji.

Dotychczas na terenie gminy Daleszyce funkcjonuje już pięć klubów seniora w miejscowościach: Cisów, Daleszyce, Komórki, Smyków i Suków. Realizacja projektu jest wynikiem przeprowadzonej diagnozy wyzwań i potrzeb społecznych zdiagnozowanych na obszarze gminy Daleszyce przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.