Drukuj
Odsłony: 571

Blisko 740 tysięcy złotych trafi do gminy Daleszyce na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W jego ramach wsparcie w czynnościach dnia codziennego otrzyma 25 osób niesamodzielnych. To bardzo istotna pomoc, szczególnie teraz, w dobie pandemii.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, który jest realizowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Do gminy Daleszyce trafi wsparcie w kwocie 739 tysięcy 755 złotych. – Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Dlatego cieszę się, że takie środki trafią do gminy Daleszyce – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W gminie Daleszyce program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany jest już od 2019 roku. – Cieszymy się, że w 2021 roku udało nam się pozyskać blisko 740 tysięcy złotych na realizację projektu. W jego ramach wsparciem objęliśmy 25 osób niepełnosprawnych. W tym celu zostało zatrudnionych 15 asystentów, którzy pomagają niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu i poprawie jakości ich życia – podkreśla Renata Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.

Asystenci pomagają niepełnosprawnym w wielu czynnościach, między innymi w wyjściu z domu, dojazdach do wybranego miejsca i powrocie, w zakupach, w załatwieniu spraw urzędowych, w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z różnego rodzaju organizacjami, a także w korzystaniu z dóbr kultury. Asystentura jest niezawodnym sposobem w walce z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych.

Agnieszka Olech