Drukuj
Odsłony: 189

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wraz z Kurią Kielecką zapraszają do udziału w konkursie literackim „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości św. Jana Pawła II.” Wiersz lub opowiadanie powinno być inspirowane poezją lub nauczaniem papieża Polaka. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 listopada.

Do konkursu można zgłosić samodzielnie napisany wiersz lub opowiadanie (wspomnienie), dotychczas niepublikowane. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: do 19 lat i od 20 lat. Szczegóły i karty zgłoszenia - na stronie internetowej www.pik.kielce.pl

 

Konkurs ma na celu rozpowszechnienie twórczości Jana Pawła II oraz propagowanie norm moralnych i etycznych. Przesłaniem konkursu jest również zwrócenie się od świata materialnego do świata wartości, zwrócenie uwagi na piękno świata przyrody i wewnętrzne piękno człowieka.

Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek województwa świętokrzyskiego, wojewoda świętokrzyski a także Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.