Drukuj
Odsłony: 140

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przedstawia grafik wyjazdów do mieszkańców Gminy Daleszyce na okres: październik – grudzień 2021 w ramach Akcji: „WSPIERAJ SENIORA".

DATA

GODZINA

       MIEJSCOWOŚĆ/MIEJSCE POSTOJU,

Czas odwiedzin osób w podeszłym wieku- w miejscu zamieszkania

12.10.2021

10:00 – 10:30

Kaczyn– plac koło Kościoła

10:30-12:00

14.10.2021

10:00 – 10:30

Smyków – plac koło Remizy OSP

10:30-12:00

19.10.2021

10:00 – 10:30

Kranów – pętla autobusowa przy głównej drodze

10:30-12:00

21.10.2021

10:00 – 10:30

Słopiec – plac przy Szkole Podstawowej

10:30-12:00

26.10.2021

10:00 – 10:30

Borków – parking przy zalewie

10:30-12:00

28.10.2021

10:00 – 10:30

Trzemosna – plac przy budynku Białe Ługi

10:30-12:00

02.11.2021

10:00 – 10:30

Komórki – parking przy Remizie OSP

10:30-12:00

04.11.2021

10:00 – 10:30

Sieraków- pętla autobusowa

10:30-12:00

09.11.2021

10:00 – 10:30

Suków – plac przy Szkole Podstawowej

10:30-12:00

10.11.2021

10:00 – 10:30

Mójcza – plac przy Szkole Podstawowej

10:30-12:00

16.11.2021

10:00 – 10:30

Danków, Wójtostwo – świetlica wiejska

10:30-12:00

18.11.2021

10:00 – 10:30

Niwy – plac przy Świetlicy Wiejskiej

10:30-12:00

23.11.2021

10:00 - 10:30

Niestachów – plac przy Remizie OSP

10:30-12:00

25.11.2021

10:00 – 10:30

Brzechów – parking przy Szkole Podstawowej

10:30-12:00

30.11.2021

10:00 - 10:30

Widełki – plac przy Świetlicy Wiejskiej

10:30-12:00

02.12.2021

10:00 - 10:30

Cisów – plac przy Remizie OSP

10:30-12:00

07.12.2021

10:00 - 10:30

Marzysz –  plac przy Szkole Podstawowej

10:30-12:00

09.12.2021

10:00 – 10.30

Szczecno – plac koło Kościoła

10:30-12:00

Informujemy, że po półgodzinnych postojach w danej miejscowości pracownicy MGOPS będą odwiedzać osoby w podeszłym wieku, w ich miejscu zamieszkania -co oznacza ,że na danym terenie będą przebywać dodatkowo jeszcze  przez dwie godziny.