Drukuj
Odsłony: 186

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Słopcu spotkali się z ekologami, poznając zasady ochrony lokalnych rezerwatów przyrody. Dzieci przyłączyły się też do tegorocznej akcji sprzątania świata, która upłynęła pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Niestety, akcja pokazała, że w naszych lasach wciąż nie brakuje odpadów, wśród nich nawet niebezpiecznych chemikaliów i powszechnych obecnie jednorazowych maseczek i rękawiczek.

Żyjemy w czasach ciągle zmieniającej się rzeczywistości, w której musimy rozwiązywać problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Potrzebna jest do tego wiedza i umiejętności, które pozwalają stworzyć nam i naszym następcom bezpieczniejszy, zdrowszy i lepszy świat. Tą wiedzę i umiejętności uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. E. Niziurskiego w Słopcu zdobyli dzięki zaproszonym gościom z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz z Biura Usług Ekologicznych wykonujących dokumentację do planu ochrony dla Rezerwatu Słopiec.

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.

Dzięki lekcji przyrodniczej poprowadzonej przez zaproszonych gości uczniowie zostali zapoznani z rezerwatami przyrody w najbliższej okolicy, specjalnymi obszarami ochrony siedlisk i występującą tam fauną i florą. Wplecione w prelekcję zadania i zagadki były punktowane nagrodami: czapeczkami, koszulkami, notesami. Taka forma prowadzenia zajęć cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podsumowaniem akcji ekologicznej była zbiórka śmieci na terenie miejscowości Słopiec. „Kreatywność” tych, którzy zostawiają odpady w lasach jest nieograniczona – oprócz znajomego widoku jednorazowych masek i rękawiczek, natknęliśmy się nieraz na masę plastikowych opakowań, puszek, szklanych butelek, gruzu, czy styropianu. Można natknąć się także na fotele samochodowe, opony, beczki po chemikaliach (odpady niebezpieczne), wielkogabarytowe elektrośmieci.

Mając na uwadze tegoroczne hasło Sprzątania Świata „Myślę, więc nie śmiecę” szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych i nie będziemy tworzyć dzikich wysypisk w lasach. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie.

                                                                                                                         Anna Sławińska, SP w Słopcu